TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PVT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/09/2022 21.3 (-1.39 %)    1,119  3,090,200  2,762   1,032  3,174,300  3,076   -84,100
22/09/2022 21.6 (0.23 %)    1,142  3,435,200  3,008   841  3,198,100  3,803   237,100
21/09/2022 21.55 (1.89 %)    1,133  3,327,400  2,937   965  3,080,700  3,192   246,700
20/09/2022 21.15 (1.68 %)    1,341  3,485,200  2,599   1,059  3,399,900  3,210   85,300
19/09/2022 20.75 (-5.68 %)    1,705  5,706,200  3,347   1,481  6,198,100  4,185   -491,900
16/09/2022 22 (-1.79 %)    1,737  4,443,600  2,558   1,351  4,696,700  3,476   -253,100
15/09/2022 22.4 (-0.44 %)    2,450  9,073,700  3,704   3,776  11,820,200  3,130   -2,746,500
14/09/2022 22.45 (1.58 %)    1,868  5,582,900  2,989   1,366  5,238,100  3,835   344,800
13/09/2022 22.05 (-0.68 %)    1,178  3,974,200  3,374   1,529  5,262,600  3,442   -1,288,400
12/09/2022 22.15 (0.68 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 21.95 (3.05 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 21.25 (-0.23 %)    1,579  6,364,900  4,031   1,591  4,277,900  2,689   2,087,000
07/09/2022 21.25 (-6.39 %)    2,363  7,825,000  3,311   2,150  8,371,900  3,894   -546,900
06/09/2022 22.65 (0.22 %)    1,298  4,739,100  3,651   3,333  8,802,400  2,641   -4,063,300
05/09/2022 22.6 (3.67 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 21.8 (-1.80 %)    1,384  4,133,900  2,987   1,774  6,147,000  3,465   -2,013,100
30/08/2022 22.2 (-0.89 %)    1,731  4,150,600  2,398   3,578  8,870,800  2,479   -4,720,200
29/08/2022 22.4 (3.23 %)    3,345  9,331,900  2,790   2,897  9,231,700  3,187   100,200
26/08/2022 21.7 (-2.25 %)    1,521  3,677,300  2,418   2,012  5,224,700  2,597   -1,547,400
25/08/2022 22.2 (2.30 %)    2,201  7,324,800  3,328   3,172  8,220,300  2,592   -895,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.