MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PSB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PSB Đặng Đức Hồi Phó Giám đốc      2,692    2,600  11/11/2021  09/12/2021    2,600  15/11/2021  92  0.00  
PSB Đặng Đức Hồi Phó Giám đốc      2,692    2,600  17/12/2020  13/01/2021      13/01/2021  2,692  0.01  
PSB Đặng Đức Hồi Phó TGĐ      27,692    27,692  10/12/2010  25/12/2010    25,000  24/12/2010  2,692  0.01  
PSB Đặng Đức Hồi Phó TGĐ      27,692    17,692  16/07/2010  15/08/2010      15/08/2010  27,692  0.06 Đăng ký mua và bán 
PSB Đặng Đức Hồi Phó TGĐ      27,692  30,000    16/07/2010  15/08/2010      15/08/2010  27,692  0.06 Đăng ký mua và bán 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.