MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PRC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/06/2023 20.5 (0.00 %)    40  16,400  410   35  14,400  411   2,000
05/06/2023 20.5 (-0.49 %)    38  12,000  316   36  9,900  275   2,100
02/06/2023 20.6 (0.49 %)    56  15,800  282   35  9,800  280   6,000
01/06/2023 20.5 (-1.44 %)    44  20,500  466   32  18,300  572   2,200
31/05/2023 20.8 (-0.95 %)    66  25,400  385   46  29,800  648   -4,400
30/05/2023 21 (0.00 %)    30  10,800  360   46  25,100  546   -14,300
29/05/2023 21 (2.44 %)    41  17,300  422   34  13,500  397   3,800
26/05/2023 20.5 (-2.38 %)    36  13,900  386   42  15,900  379   -2,000
25/05/2023 21 (-1.41 %)    26  10,000  385   48  21,400  446   -11,400
24/05/2023 21.3 (-0.47 %)    20  13,900  695   40  20,600  515   -6,700
23/05/2023 21.4 (2.39 %)    35  18,700  534   43  19,800  460   -1,100
22/05/2023 20.9 (-0.95 %)    33  14,200  430   43  24,500  570   -10,300
19/05/2023 21.1 (0.00 %)    39  13,400  344   38  22,700  597   -9,300
18/05/2023 21.1 (-0.47 %)    26  4,800  185   29  11,700  403   -6,900
17/05/2023 21.2 (-3.64 %)    44  12,900  293   29  22,700  783   -9,800
16/05/2023 22 (0.00 %)    23  14,100  613   30  18,800  627   -4,700
15/05/2023 0 (0.00 %)    31  10,300  332   41  24,900  607   -14,600
12/05/2023 22.3 (0.45 %)    31  9,600  310   38  18,300  482   -8,700
11/05/2023 22.2 (0.91 %)    54  18,800  348   37  18,600  503   200
10/05/2023 22 (-0.45 %)    50  11,500  230   28  17,700  632   -6,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.