TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PMS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PMS CTCP Tổng công ty xây lắp và Thương mại Petrolimex               3,324,877    27/04/2018  3,324,877  46.17  
PMS Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam       3,324,877            3,324,877  27/04/2018    0.00  
PMS Vương Hồng Thảo Vợ  Trần Văn Phúc  Trưởng phòng Kế toán  11,000    21/06/2017  19/07/2017  11,000    22/06/2017  11,000  0.15  
PMS Nguyễn Thị Hiền Vợ  Đoàn Đắc Học  Giám đốc  25,000    20/06/2017  19/07/2017  21,800    19/07/2017  21,800  0.30  
PMS Nguyễn Thị Hiền Vợ  Đoàn Đắc Học  Giám đốc  25,000    09/05/2017  02/06/2017      02/06/2017    0.00  
PMS CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức   Howang Yu Nam  Phó Chủ tịch HĐQT  1,300,000    1,300,000  31/03/2017  28/04/2017    1,300,000  20/04/2017    0.00  
PMS Trần Thị Hiền       32,560          783,000    31/03/2017  815,560  11.32  
PMS CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức   Howang Yu Nam  Phó Chủ tịch HĐQT  1,396,300    1,396,300  03/03/2017  23/03/2017    96,300  23/03/2017  1,300,000  18.05  
PMS Đoàn Đắc Học Giám đốc      61,840  1,000,000    10/02/2017  10/03/2017      10/03/2017  61,840  0.86  
PMS CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức   Howang Yu Nam  Phó Chủ tịch HĐQT  1,663,300    1,000,000  23/01/2017  21/02/2017    267,000  21/02/2017  1,396,300  19.39  
PMS CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức   Howang Yu Nam  Phó Chủ tịch HĐQT  1,663,400    300,000  13/12/2016  11/01/2017    100  11/01/2017  1,663,300  23.10  
PMS CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức   Howang Yu Nam  Thành viên HĐQT  1,650,000  14,000    08/03/2012  30/03/2012  13,400    30/03/2012  1,663,400  23.10  
PMS Đỗ Đình Tiến Phó GĐ      31,540    10,000  24/02/2011  23/04/2011      23/04/2011  31,540  0.44  
PMS CTCP Phát triển Nhà Deawon - Thủ Đức   Howang Yu Nam  Thành viên HĐQT  1,299,550    50,000  21/02/2011  18/04/2011    100  18/04/2011  1,299,450  18.04  
PMS CTCP Phát triển Nhà Deawon - Thủ Đức   Howang Yu Nam  TV.HĐQT  1,212,950  150,000    29/11/2010  22/01/2011  99,600    24/01/2011  1,299,550  18.04  
PMS CTCP Phát triển Nhà Deawon - Thủ Đức   Howang Yu Nam  TV.HĐQT  1,212,950    200,000  29/11/2010  22/01/2011    13,000  21/01/2011  1,299,550  18.04  
PMS Đỗ Đình Tiến Phó GĐ      21,450  10,000    10/11/2010  08/12/2010  10,000    02/12/2010  31,450  0.44  
PMS Nguyễn Tường Ninh PGĐ      21,440    21,400  19/05/2010  17/07/2010          0.00  
PMS Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)       1,547,730  352,270    25/03/2010  25/05/2010  325,200    01/04/2010  1,889,930  26.24  
PMS CTCP Phát triển Nhà Deawon - Thủ Đức       1,014,720          134,170    13/09/2008  1,148,890  15.95  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.