TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK PIC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
12/08/2022 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    5,853  85,635,100  16.00  14.80  16.00  14.50 
11/08/2022 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    120,700  1,931,100,000  16.00  16.0  16.10  14.50 
10/08/2022 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    16.00  16.00  16.00  16.00 
09/08/2022 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    200  3,200,000  16.00  16.0  16.00  16.00 
08/08/2022 16.00  16.00  0.10 (0.63 %)    200  3,200,000  15.90  16.00  16.00  16.00 
05/08/2022 15.90  15.90  -0.10 (-0.62 %)    4,112  64,272,000  16.00  14.4  16.00  14.40 
04/08/2022 16.00  16.00  0.00 (0.00 %)    16.00  16.00  16.00  16.00 
03/08/2022 16.00  16.00  1.30 (8.84 %)    10,900  173,180,000  14.70  15.8  16.00  15.80 
02/08/2022 14.70  14.70  -1.00 (-6.37 %)    3,816  58,818,400  15.70  15.50  15.50  14.60 
01/08/2022 15.70  15.70  0.30 (1.95 %)    2,662  41,701,400  15.40  15.4  15.70  15.40 
29/07/2022 15.40  15.40  0.10 (0.65 %)    2,342  35,927,400  15.30  15.30  15.40  15.30 
28/07/2022 15.30  15.30  0.00 (0.00 %)    4,300  65,930,000  15.30  16.0  16.00  15.30 
27/07/2022 15.30  15.30  -0.20 (-1.29 %)    775  11,782,500  15.50  15.30  15.30  15.30 
26/07/2022 15.50  15.50  0.00 (0.00 %)    600  9,270,000  15.50  15.4  15.50  15.40 
25/07/2022 15.50  15.50  0.00 (0.00 %)    2,586  39,954,000  15.50  15.50  15.50  15.50 
22/07/2022 15.50  15.50  0.20 (1.31 %)    11,687  179,335,000  15.30  15.1  15.50  15.10 
21/07/2022 15.30  15.30  0.00 (0.00 %)    6,500  99,450,000  15.30  15.30  15.30  15.30 
20/07/2022 15.30  15.30  0.30 (2.00 %)    2,300  34,800,000  15.00  15.0  15.30  15.00 
19/07/2022 15.00  15.00  0.70 (4.90 %)    8,529  127,912,000  14.30  15.00  15.00  15.00 
18/07/2022 14.30  14.30  0.00 (0.00 %)    14.30  14.3  14.30  14.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.