MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PHC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PHC Đỗ Nguyên An Phó Tổng GĐ      800,473    37,500  02/10/2022  02/10/2022    37,500  02/10/2022  762,973  1.51  
PHC Đỗ Nguyên An Thành viên HĐQT      1,112,569    390,000  05/12/2021  03/01/2022          0.00  
PHC Nguyễn Như Phi Trưởng BKS      19,160  40,000    05/12/2021  06/12/2021  40,000    05/12/2021  59,160  0.12  
PHC Đỗ Nguyên An Thành Viên HĐQT      1,201,573    401,100  05/12/2021  12/12/2021    401,100  12/12/2021  800,473  1.58  
PHC Lê Quốc Tuấn Phó Tổng GĐ      50,000  60,000    05/12/2021  06/12/2021  60,000    05/12/2021  110,000  0.22  
PHC Cao Tùng Lâm Chủ tịch HĐQT      3,741,768  3,741,768    18/11/2021  21/11/2021  3,741,768    21/11/2021  5,612,652  11.07  
PHC Nguyễn Thị Thanh Vợ  Đỗ Nguyên An  Phó Tổng GĐ  9,139  9,139    17/11/2021  21/11/2021  9,139    21/11/2021  13,708  0.03 Giao dịch quyền mua 
PHC Trần Hồng Phúc Thành viên HĐQT      427,947  427,947    17/11/2021  21/11/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
PHC Nguyễn Hoàng Yến Vợ  Nguyễn Đức Thắng  Thành viên HĐQT  30,212  90,212    17/11/2021  21/11/2021  90,212    21/11/2021  75,318  0.15 Giao dịch quyền mua 
PHC Trần Thắng Lợi Phó Tổng GĐ      61,600  61,600    17/11/2021  21/11/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
PHC Nguyễn Thị Thanh Vợ  Đỗ Nguyên An  Phó Tổng GĐ  9,139  9,139    17/11/2021  21/11/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
PHC Bùi Thị Vân Anh Vợ  Cao Tùng Lâm  Chủ tịch HĐQT  936,541  936,541    17/11/2021  21/11/2021  93,645    21/11/2021  936,541  1.85 Giao dịch quyền mua 
PHC Nguyễn Công Khanh Thành viên HĐQT      926,464  926,464    17/11/2021  21/11/2021          0.00 Giao dịch quyền mua 
PHC Đặng Trọng Đức Phụ trách quản trị      208,019    208,019  14/11/2021  15/11/2021    208,019  15/11/2021  208,019  0.41 GD quyền mua 
PHC Ngô Thị Minh Nguyệt Kế toán trưởng      61,710    61,600  14/11/2021  15/11/2021    61,600  15/11/2021  61,710  0.12 Giao dịch quyền mua 
PHC Lê Quốc Tuấn Phó Tổng GĐ      100,000    11/11/2021  18/11/2021  100,000    18/11/2021  50,000  0.10 Giao dịch quyền mua 
PHC Trần Hồng Mây Con  Trần Hồng Phúc  Tổng giám đốc  400,000    11/11/2021  17/11/2021  400,000    17/11/2021  200,000  0.39  
PHC Nguyễn Như Phi Trưởng BKS      60  38,200    11/11/2021  18/11/2021  38,200    18/11/2021  19,160  0.04 Giao dịch quyền mua 
PHC Nguyễn Hoàng Anh Phó Tổng GĐ      66,934    66,934  09/11/2021  15/11/2021    66,934  15/11/2021  66,934  0.13 Giao dịch quyền mua 
PHC Nguyễn Hoàng Yến Vợ  Nguyễn Đức Thắng  Thành viên HĐQT  100,212    70,000  14/10/2021  12/11/2021    70,000  10/11/2021  30,212  0.06  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.