MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PDC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PDC Lê Kim Giang       3,219,456            170,000  09/03/2022  3,049,456  20.33  
PDC Phạm Thị Thu Thủy               1,659,000    18/05/2018  1,659,000  11.06  
PDC Lê Thị Hoàng Yến Thành viên HĐQT      1,184,800  1,700,000    11/05/2018  08/06/2018  221,200    08/06/2018  1,406,000  9.37  
PDC Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương       1,630,600    1,630,600  03/05/2018  31/05/2018    1,630,600  28/05/2018    0.00  
PDC Lê Thị Thu Hương Trưởng BKS      1,900    1,900  08/11/2016  18/11/2016          0.00  
PDC Lê Kim Giang       3,043,956          175,500    03/02/2016  3,219,456  21.46  
PDC Lê Kim Giang       2,735,156          308,800    05/10/2015  3,043,956  20.29  
PDC Lê Kim Giang       2,140,556          594,600    24/09/2015  2,735,156  18.23  
PDC Lê Kim Giang       1,578,756          561,800    10/07/2015  2,140,556  14.27  
PDC Lê Thị Hoàng Yến       987,000          168,900    02/06/2015  1,155,900  7.71  
PDC Lê Thị Hoàng Yến       587,000          400,000    01/06/2015  987,000  6.58  
PDC Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương       7,428,756            7,428,756  22/05/2015    0.00  
PDC Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương               7,428,756    05/08/2011  7,428,756  49.53  
PDC Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam       9,059,356    9,059,356  05/08/2011  21/09/2011    9,059,356  05/08/2011    0.00  
PDC Ngân hàng TMCP Đại Dương               1,630,600    05/08/2011  1,630,600  10.87  
PDC Nguyễn Thị Hồng Thanh Kế toán trưởng      4,900    2,400  10/06/2010  10/08/2010    2,400  15/07/2010  2,500  0.02  
PDC Nguyễn Thị Hồng Thanh Kế toán trưởng      4,900    2,400  07/05/2010  10/05/2010      10/05/2010  4,900  0.03  
PDC Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam       9,059,359    9,059,359  27/01/2010  30/03/2010    9,059,359  05/03/2010    0.00 nắm giữ cổ phần chi phối để trở thành công ty mẹ Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông 
PDC CTCP Chứng khoán dầu khí       773,946            263,100  08/10/2009  510,846  3.41  
PDC CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam – PVFC Invest       909,883            33,000  29/09/2009  876,883  5.85  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.