MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PAP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PAP Bùi Hữu Quốc Bảo       16,500,000          12,500,000    10/11/2022  4,000,000  2.00  
PAP Hoàng Thanh Hùng               12,500,000    10/11/2022  12,500,000  6.25  
PAP Võ Trung Thành               12,500,000    10/11/2022  12,500,000  6.25  
PAP Hà Văn Nam               12,500,000    10/11/2022  12,500,000  6.25  
PAP Trần Văn Nguyện               12,000,000    07/06/2022  12,000,000  6.00  
PAP Nguyễn Quốc Quân               13,802,100    06/06/2022  13,802,100  6.90  
PAP Công ty TNHH MTV Hoành Sơn       66,000,000    25,802,100  25/05/2022  23/06/2022    25,802,100  08/06/2022  40,197,900  20.10  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.