MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NRC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NRC Hà Thị Kim Thanh       16,990,000            880,000  29/11/2022  16,110,000  17.40  
NRC Đào Thị Bạch Phượng       13,000,000            974,000  29/11/2022  12,026,000  12.99  
NRC Hà Thị Kim Thanh       22,938,300            5,948,300  29/09/2022  16,990,000  18.35  
NRC Đào Thị Bạch Phượng       19,541,000            6,541,000  20/06/2022  13,000,000  14.04  
NRC Đào Thị Bạch Phượng       21,000,000            870,000  07/04/2022  20,130,000  21.74  
NRC Hà Thị Kim Thanh       24,990,000            1,187,300  18/03/2022  23,802,700  25.71  
NRC Sanei Architecture Planning Co.,Ltd       5,162,550            928,800  20/10/2021  4,233,750  4.57  
NRC Sanei Architecture Planning Co.,Ltd       5,433,750            1,316,000  20/10/2021  4,117,750  4.45  
NRC Nguyễn Hoàng Sơn Chồng  Nguyễn Thị Ngọc Bích  Kế toán trưởng  35,000    35,000  14/10/2021  12/11/2021    35,000  04/11/2021    0.00  
NRC Nguyễn Mạnh Tiến Chủ tịch Ủy ban kiểm toán      40,000    40,000  13/09/2021  12/10/2021    40,000  14/09/2021    0.00  
NRC Nguyễn Hữu Quang Phó Tổng GĐ      346,692    145,000  06/09/2021  05/10/2021    145,000  07/09/2021  201,692  0.22  
NRC Nguyễn Ngọc Trâm Phó Tổng GĐ      137,484    137,484  21/07/2021  19/08/2021    137,400  19/08/2021  84  0.00  
NRC Nguyễn Ngọc Trâm Phó Tổng GĐ      57,484  80,000    08/07/2021  23/07/2021  80,000    08/07/2021  137,484  0.15  
NRC Nguyễn Hữu Quang Phó Tổng GĐ      266,692  80,000    01/07/2021  23/07/2021  80,000    06/07/2021  346,692  0.37  
NRC Trần Vi Thoại Thành viên HĐQT      39,990  50,000    01/07/2021  23/07/2021  50,000    09/07/2021  89,990  0.10  
NRC Nguyễn Thị Ngọc Bích Kế toán trưởng      40,547  10,000    01/07/2021  23/07/2021  10,000    06/07/2021  50,547  0.05  
NRC Vũ Thị Bảo Tuyên Phụ trách quản trị      13,381  10,000    01/07/2021  23/07/2021  10,000    05/07/2021  23,381  0.03  
NRC Nguyễn Mạnh Tiến Chủ tịch Ủy ban kiểm toán      40,000    01/07/2021  23/07/2021  40,000    07/07/2021  40,000  0.04  
NRC Nguyễn Huy Cường Phó Tổng GĐ      105,051  100,000    01/07/2021  23/07/2021  100,000    22/07/2021  205,051  0.22  
NRC Nguyễn Hoàng Sơn Chồng  Nguyễn Thị Ngọc Bích  Kế toán trưởng  20,000  15,000    01/07/2021  23/07/2021  15,000    07/07/2021  35,000  0.04  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.