MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NNC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/02/2023 -49,574,400  19 (-1.04 %)    49,574,400  9,340,786   
03/02/2023 -2,582  -49,574,400  19.2 (0.52 %)    2,582  49,574,400  9,340,786   
02/02/2023 1,910,000  19.1 (0.00 %)    1,910,000  9,340,786   
01/02/2023 1,910,000  19.1 (0.00 %)    1,910,000  9,340,786   
31/01/2023 100  1,910,000  19.1 (-4.50 %)    100  1,910,000  9,340,186   
30/01/2023 5,970,000  20 (0.50 %)    17,910,000  11,940,000  9,340,286   
27/01/2023 300  5,970,000  19.9 (0.00 %)    900  17,910,000  600  11,940,000  9,340,286   
19/01/2023 -117,600  19.9 (-0.50 %)    117,600  9,341,180   
18/01/2023 -117,600  20 (2.04 %)    117,600  9,341,180   
17/01/2023 -6  -117,600  19.6 (0.51 %)    117,600  9,341,180   
16/01/2023 1,930,000  19.45 (4.01 %)    1,930,000  9,341,180   
13/01/2023 1,930,000  18.65 (-0.27 %)    1,930,000  9,341,180   
12/01/2023 1,930,000  18.65 (-3.37 %)    1,930,000  9,341,180   
11/01/2023 100  1,930,000  19.3 (1.05 %)    100  1,930,000  9,341,180   
10/01/2023 -12,600,000  19.1 (2.69 %)    12,600,000  9,331,880   
09/01/2023 -12,600,000  18.6 (-4.12 %)    12,600,000  9,323,780   
06/01/2023 -9,400  -182,360,000  19.4 (0.52 %)    9,400  182,360,000  9,323,780  6.46% 
05/01/2023 -8,100  -156,330,000  19.3 (0.00 %)    8,100  156,330,000  9,310,380  6.53% 
04/01/2023 -13,000  -250,900,000  19.3 (-3.02 %)    400  7,720,000  13,400  258,620,000  9,298,580  6.58% 
03/01/2023 -11,500  -228,850,000  19.9 (-7.01 %)    300  5,970,000  11,800  234,820,000  9,298,980   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.