MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NHT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NHT Lưu Vũ Sơn Phó Tổng GĐ      63,330  5,000    13/01/2023  13/01/2023  5,000    13/01/2023  63,830  0.27  
NHT Trần Thị Thanh Hương Em  Lê Duy Anh  Thành viên HĐQT  1,378,125    378,125  24/03/2021  15/04/2021    378,125  29/03/2021  1,000,000  4.16  
NHT Lê Duy Anh Thành viên HĐQT      2,650,117    650,117  02/03/2021  31/03/2021    650,117  02/03/2021  2,000,000  8.32  
NHT Đoàn Hương Sơn Chủ tịch HĐQT      4,509,111    1,000,000  25/01/2021  18/02/2021    750,000  29/01/2021  3,759,111  15.64  
NHT Đào Ngọc Thu Thành viên BKS      552,093    100,000  25/01/2021  18/02/2021    65,700  29/01/2021  486,393  2.02  
NHT Đoàn Hương Sơn Chủ tịch HĐQT      4,459,611  49,500    15/05/2020  12/06/2020  49,500    18/05/2020  4,509,111  18.77  
NHT Nguyễn Tiến Thọ Thành viên HĐQT      515,250            515,250  09/01/2020  515,250  2.14 quyền mua 
NHT Bùi Thị Hiên Vợ  Lê Duy Anh  Thành viên HĐQT  1,174,875    150,000  24/07/2019  16/08/2019    150,000  26/07/2019  1,024,875  4.27  
NHT Đoàn Thế Dũng Cha  Đoàn Hương Sơn  Chủ tịch HĐQT  276,000  25,050    22/07/2019  16/08/2019  25,050    29/07/2019  301,050  1.25  
NHT Đoàn Hương Sơn Chủ tịch HĐQT      2,238,187  800,000    22/07/2019  16/08/2019          0.00  
NHT Ngô Văn Hòa Chủ tịch HĐQT      341,443    341,443  23/11/2018  20/12/2018    241,443  05/12/2018  100,000  0.42  
NHT Bùi Thị Hiên   Lê Duy Anh    425,700  250,000    15/05/2018  17/05/2018  200,900    15/05/2018  626,600  2.61  
NHT Trần Thị Thanh Hương Em dâu  Lê Duy Anh  Thành viên HĐQT  690,900    200,900  15/05/2018  17/05/2018    200,900  15/05/2018  490,000  2.04  
NHT Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT      61,233    61,233  16/01/2018  13/02/2018    55,700  12/02/2018  5,533  0.02  
NHT Nguyễn Tiến Thọ Tổng Giám đốc      215,000          59,800    09/01/2018  274,800  1.14  
NHT Lê Thị Hồng Minh               398,900    28/12/2017  398,900  1.66  
NHT Đoàn Hương Sơn               1,193,700    28/12/2017  1,193,700  4.97  
NHT Lê Duy Anh               942,264    28/12/2017  942,264  3.92  
NHT Trần Thị Thanh Hương               690,900    28/12/2017  690,900  2.88  
NHT Bùi Thị Hiên       158,700          267,000    28/12/2017  425,700  1.77  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.