MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MTP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MTP Nguyễn Minh Ngọc Kế toán trưởng      239,128            34,100  29/08/2021  205,028  2.75  
MTP Trần Duy Minh Thành viên BKS      16,823          100,000    03/10/2018  116,823  1.57  
MTP Lê Tuấn Thanh Thành viên BKS      4,102          100,000    03/10/2018  104,102  1.40  
MTP Nguyễn Thị Tú Quỳnh               1,000,000    03/10/2018  1,000,000  13.42  
MTP Nguyễn Thị Phương Thảo       24,492          100,000    03/10/2018  124,492  1.67  
MTP Nguyễn Thị Kim Dung Phó Tổng GĐ      58,382          100,000    03/10/2018  158,382  2.13  
MTP Nguyễn Minh Ngọc Kế toán trưởng      39,128          200,000    03/10/2018  239,128  3.21  
MTP Nguyễn Văn Hoàng Thành viên HĐQT      1,059          1,000,000    03/10/2018  1,001,059  13.44  
MTP Nguyễn Thị Phương Trâm               503,092    15/04/2018  503,092  6.75  
MTP Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd       903,092    903,092  12/04/2018  26/04/2018          0.00  
MTP Hoàng Ngọc Hoài Phong Thành viên HĐQT      15,011  400,000    04/04/2018  26/04/2018  400,000    15/04/2018  415,011  5.57  
MTP Phạm Văn Trương       146,500          7,000    26/04/2017  153,500  2.06  
MTP Phạm Văn Trương       146,500          7,000    26/04/2017  153,500  2.06  
MTP Bùi Nhật Tường Thành viên HĐQT      44,000    44,000  17/07/2011  15/08/2011    44,000  15/09/2011    0.00  
MTP Vũ Thị Cẩm Nhung Vợ  Bùi Nhật Tường  Thành viên HĐQT  530  50,000    17/07/2011  15/08/2011  44,000    15/09/2011  44,530  0.60  
MTP Vũ Thị Cẩm Nhung Vợ  Bùi Nhật Tường  Thành viên HĐQT  530  50,000    18/05/2011  15/06/2011      15/06/2011  530  0.01  
MTP Bùi Nhật Tường Thành viên HĐQT      44,000    44,000  15/05/2011  15/06/2011      15/06/2011  44,000  0.59  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.