TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK MSH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/06/2022 53.00  53.00  1.40 (2.71 %)    75,000  3,939,000,000  52.80  53.00  51.70 
24/06/2022 51.60  51.60  -1.40 (-2.64 %)    41,000  2,150,000,000  51.60  53.70  51.60 
23/06/2022 53.00  53.00  1.50 (2.91 %)    134,000  6,862,000,000  51.00  53.00  50.00 
22/06/2022 51.50  51.50  -3.80 (-6.87 %)    225,100  11,764,000,000  56.00  56.80  51.50 
21/06/2022 55.30  55.30  -1.10 (-1.95 %)    105,600  5,963,000,000  56.00  57.90  54.00 
20/06/2022 56.40  56.40  -0.50 (-0.88 %)    147,800  8,474,000,000  56.50  59.00  55.00 
17/06/2022 56.90  56.90  1.60 (2.89 %)    117,900  6,522,000,000  53.50  57.10  53.00 
16/06/2022 55.30  55.30  3.60 (6.96 %)    102,100  5,552,000,000  53.50  55.30  52.10 
15/06/2022 51.70  51.70  -2.00 (-3.72 %)    113,800  5,855,000,000  55.00  55.00  50.20 
14/06/2022 53.70  53.70  0.60 (1.13 %)    146,800  7,741,000,000  52.10  54.10  49.70 
13/06/2022 53.10  53.10  -3.90 (-6.84 %)    188,100  10,086,000,000  53.30  55.10  53.10 
10/06/2022 57.00  57.00  -2.90 (-4.84 %)    165,400  9,608,000,000  59.40  60.90  55.80 
09/06/2022 59.90  59.90  0.10 (0.17 %)    140,900  8,552,000,000  61.00  61.50  59.60 
08/06/2022 59.80  59.80  3.90 (6.98 %)    127,400  7,520,000,000  56.20  59.80  56.20 
07/06/2022 55.90  55.90  3.20 (6.07 %)    183,400  10,116,000,000  56.00  56.00  54.20 
06/06/2022 52.67  79.00  -1.80 (-2.23 %)    125,600  10,123,000,000  82.10  82.10  78.90 
03/06/2022 53.87  80.80  0.80 (1.00 %)    78,600  6,340,000,000  80.00  81.30  80.00 
02/06/2022 53.34  80.00  1.90 (2.43 %)    145,200  11,746,000,000  78.00  82.00  77.90 
01/06/2022 52.07  78.10  1.10 (1.43 %)    119,500  9,099,000,000  77.00  78.30  74.90 
31/05/2022 51.34  77.00  0.50 (0.65 %)    86,800  6,679,000,000  77.50  77.90  76.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.