TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MPT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MPT Hoàng Việt Lân Tổng Giám đốc      679,180    679,180  08/03/2021  06/04/2021    679,180  16/03/2021    0.00  
MPT Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT      285,600    285,600  08/03/2021  06/04/2021    285,600  22/03/2021    0.00  
MPT Lê Khánh Trình Chủ tịch HĐQT      1,746,250    1,746,250  23/11/2020  18/12/2020    1,746,250  25/11/2020    0.00  
MPT CTCP Đầu tư Thương mại và Năng lượng Việt Nam       825,000    825,000  01/10/2020  23/10/2020    825,000  08/10/2020    0.00  
MPT CTCP Trường Tiền Holdings       1,716,000    1,716,000  01/10/2020  23/10/2020    1,716,000  08/10/2020    0.00  
MPT Vũ Hoài Vũ Tổng Giám đốc      888,800            888,800  30/07/2020    0.00  
MPT Bùi Việt Quân       1,499,680            1,499,680  30/07/2020    0.00  
MPT Bùi Cảnh Hoàng Phó Tổng GĐ      70,000    70,000  26/06/2020  24/07/2020    70,000  06/07/2020    0.00  
MPT Bùi Việt Quân       750,000          750,000    28/02/2020  1,500,000  8.77  
MPT CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       1,500,000    1,500,000  24/02/2020  24/03/2020    1,500,000  28/02/2020    0.00  
MPT Bùi Cảnh Hoàng Thành viên HĐQT      770,000    700,000  12/07/2019  09/08/2019    700,000  07/08/2019  70,000  0.41  
MPT CTCP Quản lý quỹ Bông Sen       1,500,000    12/07/2019  09/08/2019  1,500,000    08/08/2019  1,500,000  8.77  
MPT Cao Hoài Thanh Phó Chủ tịch HĐQT      808,000            808,000  04/06/2019    0.00  
MPT Cao Hoài Thanh Phó Chủ tịch HĐQT      808,000    808,000  24/05/2019  20/06/2019    808,000  03/06/2019    0.00  
MPT Vũ Hoài Vũ Tổng Giám đốc      808,000    23/05/2019  21/06/2019  808,000    03/06/2019  808,000  4.72  
MPT Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch HĐQT      2,540,000    2,540,000  07/03/2019  05/04/2019    2,540,000  12/03/2019    0.00  
MPT Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch HĐQT      3,460,000    3,460,000  21/12/2018  18/01/2019    920,000  26/12/2018  2,540,000  14.85  
MPT Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch HĐQT      4,808,000    4,808,000  12/11/2018  11/12/2018    1,348,000  06/12/2018  3,460,000  20.23  
MPT Lê Khánh Trình Phó Tổng GĐ      1,087,500          500,000    09/11/2018  1,587,500  9.28  
MPT CTCP Trường Tiền Holdings       700,000  860,000    08/11/2018  30/11/2018  860,000    27/11/2018  1,560,000  9.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.