MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MCH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
03/02/2023 -11,300  -813,410,000  72.09 (-0.29 %)    1,500  108,450,000  12,800  921,860,000  349,009,034  1.02% 
02/02/2023 17,606  1,275,106,000  72.3 (-2.30 %)    17,606  1,275,106,000  349,010,534  1.02% 
01/02/2023 21,600  1,598,110,000  73.977 (-0.70 %)    21,600  1,598,110,000  349,028,140  1.02% 
31/01/2023 30,300  2,260,220,000  74.509 (-0.79 %)    30,300  2,260,220,000  349,049,740  1.02% 
30/01/2023 25,000  1,878,170,000  75.083 (0.78 %)    25,000  1,878,170,000  349,080,040  1.01% 
27/01/2023 2,200  163,680,000  74.468 (1.18 %)    2,200  163,680,000  349,105,040  1.01% 
19/01/2023 800  59,340,000  73.584 (0.39 %)    800  59,340,000  349,107,240  1.01% 
18/01/2023 8,200  608,300,000  73.272 (1.06 %)    8,200  608,300,000  349,108,040  1.01% 
17/01/2023 2,114  152,204,000  72.531 (0.74 %)    2,114  152,204,000  349,109,540  1.01% 
16/01/2023 7,400  534,900,000  72.02 (1.01 %)    7,400  534,900,000  349,111,654  1.01% 
13/01/2023 2,540,000  71.289 (0.12 %)    6,700  475,900,000  6,700  473,360,000  349,118,054  1.01% 
12/01/2023 4,137  293,867,000  71.176 (-0.45 %)    4,137  293,867,000  349,124,754  1.01% 
11/01/2023 -100  -7,110,000  71.502 (-0.14 %)    900  63,990,000  1,000  71,100,000  349,128,891  1.01% 
10/01/2023 6,400  457,700,000  71.566 (-0.46 %)    6,400  457,700,000  349,128,673  1.01% 
09/01/2023 1,500  107,850,000  71.889 (-0.02 %)    1,500  107,850,000  349,134,073  1.01% 
06/01/2023 5,982  433,471,000  71.916 (-2.68 %)    7,100  513,590,000  1,118  80,119,000  349,135,573  1.01% 
05/01/2023 -600  -44,600,000  73.896 (-0.94 %)    400  29,400,000  1,000  74,000,000  349,142,673  1.01% 
04/01/2023 2,000  149,400,000  74.621 (0.30 %)    2,000  149,400,000  349,143,073  1.01% 
03/01/2023 400  29,800,000  74.394 (-0.68 %)    400  29,800,000  349,145,073  1.01% 
30/12/2022 74.9 (-0.66 %)    349,145,473  1.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.