TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK MCH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/08/2022 200  19,550,000  97.7 (2.73 %)    200  19,550,000  349,891,645  1.86% 
04/08/2022 6,400  608,500,000  96 (0.84 %)    6,400  608,500,000  349,891,745  1.86% 
03/08/2022 4,100  390,030,000  94.1 (0.75 %)    4,200  399,440,000  100  9,410,000  349,898,145  1.86% 
02/08/2022 26,500  2,469,220,000  94.9 (4.06 %)    26,500  2,469,220,000  349,902,345  1.86% 
01/08/2022 1,000  91,730,000  92.9 (1.09 %)    1,000  91,730,000  349,928,845  1.85% 
29/07/2022 2,700  245,760,000  94 (2.06 %)    2,700  245,760,000  349,929,845  1.85% 
28/07/2022 800  73,800,000  92 (-2.85 %)    800  73,800,000  349,932,545  1.85% 
27/07/2022 700  66,290,000  94.6 (0.00 %)    700  66,290,000  349,929,645  1.85% 
26/07/2022 8,800  832,580,000  94.5 (2.94 %)    12,500  1,184,080,000  3,700  351,500,000  349,926,145  1.85% 
25/07/2022 9,200  844,090,000  90 (-2.17 %)    13,400  1,231,750,000  4,200  387,660,000  349,938,645  1.85% 
22/07/2022 3,800  349,170,000  92 (1.32 %)    3,800  349,170,000  349,951,745  1.85% 
21/07/2022 14,900  1,354,510,000  92.3 (2.90 %)    15,200  1,381,510,000  300  27,000,000  349,954,445  1.85% 
20/07/2022 -100  -8,980,000  89.8 (2.98 %)    1,000  89,800,000  1,100  98,780,000  349,967,345  1.85% 
19/07/2022 900  79,190,000  88.8 (3.38 %)    3,200  277,630,000  2,300  198,440,000  349,962,145  1.85% 
18/07/2022 -1,400  -120,060,000  85.7 (-1.27 %)    4,800  412,420,000  6,200  532,480,000  349,961,845  1.85% 
15/07/2022 -3,200  -276,420,000  86.2 (-2.82 %)    300  26,470,000  3,500  302,890,000  349,959,645  1.85% 
14/07/2022 8,400  753,940,000  84.5 (-9.14 %)    15,400  1,371,520,000  7,000  617,580,000  349,956,845  1.85% 
13/07/2022 -2,000  -186,010,000  92.5 (-0.54 %)    1,100  102,300,000  3,100  288,310,000  349,969,245  1.85% 
12/07/2022 92.5 (-0.43 %)    3,000  279,000,000  3,000  279,000,000  349,961,745  1.85% 
11/07/2022 4,600  428,840,000  93 (-1.27 %)    13,200  1,227,680,000  8,600  798,840,000  349,953,445  1.85% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.