MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK MCH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/02/2023 0.00  73.00  73.98  -1.50 (-2.01 %)    51,860  3,836,480,000  74.50  74.00  74.70  73.00 
31/01/2023 0.00  74.00  74.51  -1.10 (-1.46 %)    45,849  3,416,185,000  75.10  75.0  75.10  74.00 
30/01/2023 0.00  75.50  75.08  1.00 (1.34 %)    29,466  2,212,476,000  74.50  74.50  75.50  74.50 
27/01/2023 0.00  74.20  74.47  0.60 (0.82 %)    6,325  471,210,000  73.60  73.4  78.00  73.40 
19/01/2023 0.00  73.90  73.58  0.60 (0.82 %)    4,500  331,130,000  73.30  73.10  74.50  73.00 
18/01/2023 0.00  72.60  73.27  0.10 (0.14 %)    28,710  2,103,650,000  72.50  72.7  74.50  72.50 
17/01/2023 0.00  72.80  72.53  0.80 (1.11 %)    22,254  1,614,056,000  72.00  72.00  73.00  72.00 
16/01/2023 0.00  72.00  72.02  0.70 (0.98 %)    162,100  11,674,430,000  71.30  71.3  72.90  71.30 
12/01/2023 0.00  71.00  71.18  -0.50 (-0.70 %)    10,950  779,371,200  71.50  71.50  71.50  71.00 
11/01/2023 0.00  71.70  71.50  0.10 (0.14 %)    4,722  337,635,600  71.60  71.1  71.90  71.10 
09/01/2023 0.00  71.80  71.89  -0.10 (-0.14 %)    20,700  1,488,110,000  71.90  71.90  72.00  71.80 
06/01/2023 0.00  73.00  71.92  -0.90 (-1.22 %)    23,120  1,662,637,400  73.90  74.1  74.10  70.00 
04/01/2023 0.00  74.60  74.62  0.20 (0.27 %)    7,044  525,626,200  74.40  74.40  74.70  74.40 
03/01/2023 0.00  74.50  74.39  -0.40 (-0.53 %)    7,133  530,626,700  74.90  74.8  74.80  74.00 
30/12/2022 0.00  74.80  74.90  -0.60 (-0.80 %)    1,048  78,516,200  75.40  75.40  75.40  74.80 
29/12/2022 0.00  76.00  75.38  1.00 (1.33 %)    7,110  535,906,000  2,763  206,119,800  75.00  74.6  76.10  74.60 
28/12/2022 0.00  74.60  74.99  -1.60 (-2.10 %)    12,760  956,835,600  76.20  75.00  76.00  70.00 
27/12/2022 75.80  75.80  75.80  -0.80 (-1.04 %)    7,360  560,494,400  76.60  76.5  76.50  75.50 
26/12/2022 77.00  77.00  77.00  0.30 (0.39 %)    52,676  4,034,005,700  76.70  76.70  77.00  76.00 
23/12/2022 77.00  77.00  77.00  0.30 (0.39 %)    50,470  3,869,703,900  76.70  76.2  77.00  76.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.