TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK MCH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/06/2022 97.90  97.90  97.90  2.40 (2.51 %)    3,200  305,370,000  95.50  95.10  97.90  90.00 
23/06/2022 97.00  97.00  97.00  -1.00 (-1.02 %)    1,410  134,740,000  98.00  95.1  97.00  95.00 
22/06/2022 97.50  97.50  97.50  0.10 (0.10 %)    28,000  2,743,950,000  97.40  98.00  98.00  97.50 
21/06/2022 98.70  98.70  98.70  0.00 (0.00 %)    5,400  525,710,000  98.70  97.2  99.90  97.10 
20/06/2022 98.60  98.60  98.60  0.00 (0.00 %)    1,800  177,610,000  98.60  100.00  101.00  96.50 
17/06/2022 98.00  98.00  98.00  -2.90 (-2.87 %)    1,200  118,360,000  100.90  99.9  99.90  97.00 
16/06/2022 99.90  99.90  99.90  1.00 (1.01 %)    25,200  2,543,910,000  98.90  98.70  102.00  98.70 
15/06/2022 99.00  99.00  99.00  -0.70 (-0.70 %)    3,400  336,270,000  113,000  11,187,000,000  99.70  108.9  108.90  97.00 
14/06/2022 99.00  99.00  99.00  -0.10 (-0.10 %)    26,100  2,601,200,000  100,000  10,000,000,000  99.10  99.00  102.00  99.00 
13/06/2022 98.50  98.50  98.50  -2.30 (-2.28 %)    7,400  733,250,000  100.80  100.0  100.00  98.50 
10/06/2022 100.00  100.00  100.00  -1.10 (-1.09 %)    1,500  151,230,000  101.10  100.00  101.20  100.00 
09/06/2022 100.00  100.00  100.00  -1.00 (-0.99 %)    1,700  171,810,000  101.00  101.9  101.90  100.00 
08/06/2022 101.00  101.00  101.00  2.80 (2.85 %)    25,200  2,545,270,000  98.20  101.00  101.10  101.00 
07/06/2022 99.00  99.00  99.00  -0.60 (-0.60 %)    6,002  589,310,000  99.60  99.0  100.00  96.90 
06/06/2022 100.00  100.00  100.00  0.00 (0.00 %)    6,200  617,410,000  100.00  100.00  100.00  99.00 
03/06/2022 100.00  100.00  100.00  -0.10 (-0.10 %)    4,000  400,000,000  100.10  100.0  100.00  100.00 
02/06/2022 100.00  100.00  100.00  -0.20 (-0.20 %)    10,700  1,070,880,000  100.20  103.00  103.00  100.00 
01/06/2022 100.90  100.90  100.90  -0.30 (-0.30 %)    8,600  862,140,000  101.20  100.3  101.00  100.00 
31/05/2022 102.90  102.90  102.90  1.90 (1.88 %)    4,700  475,740,000  101.00  102.90  113.00  100.30 
30/05/2022 100.50  100.50  100.50  -1.50 (-1.47 %)    5,600  565,860,000  102.00  102.0  102.50  100.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.