MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MAC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MAC Phạm Thị Hồng Giang Thành viên BKS      500,000  1,250,000    02/02/2023  28/02/2023          0.00  
MAC Nguyễn Văn Trúc Thành Viên HĐQT      1,215,000    1,215,000  02/02/2023  28/02/2023          0.00  
MAC Phạm Thị Hồng Giang Thành viên BKS      500,000    19/01/2023  15/02/2023  500,000    27/01/2023  500,000  3.30  
MAC Nguyễn Hữu Vĩnh Thành viên HĐQT      123,628    123,628  13/01/2023  09/02/2023          0.00  
MAC Nguyễn Hữu Vĩnh Thành viên HĐQT      159,528    159,528  12/12/2022  06/01/2023    35,900  06/01/2023  123,628  0.82  
MAC CTCP Quỹ TM Holding       2,739,700  1,000,000    08/12/2022  31/12/2022  1,000,000    07/12/2022  3,739,700  24.70  
MAC CTCP Đầu tư Sao Á D.C       1,002,100            1,002,100  07/12/2022    0.00  
MAC Nguyễn Hữu Vĩnh Thành viên HĐQT      159,528    159,528  02/11/2022  30/11/2022      30/11/2022  159,528  1.05  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       2,917,700          440,000    27/07/2022  3,357,700  22.18  
MAC CTCP Quỹ TM Holding       755,700          1,984,000    28/06/2022  2,739,700  18.10  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       3,317,700            400,000  28/06/2022  2,917,700  19.27  
MAC Trần Tiến Dũng       1,584,000            1,584,000  28/06/2022    0.00  
MAC CTCP Đầu tư Sao Á D.C       902,100          100,000    21/06/2022  1,002,100  6.62  
MAC CTCP Đầu tư Sao Á D.C       755,700          70,500    17/06/2022  826,200  5.46  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       2,901,900          398,100    13/06/2022  3,300,000  21.80  
MAC Nguyễn Thị Thu Ngà       2,017,100          884,800    10/06/2022  2,901,900  19.17  
MAC Trần Tiến Dũng       1,193,900          390,100    06/06/2022  1,584,000  10.46  
MAC Trần Tiến Dũng       748,900          445,000    03/06/2022  1,193,900  7.89  
MAC Nguyễn Văn Trúc       850,000          365,000    01/06/2022  1,215,000  8.03  
MAC Nguyễn Văn Trúc       750,300          91,900    31/05/2022  842,200  5.56  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.