MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LPB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LPB Nguyễn Đức Thụy Phó Chủ tịch HĐQT      34,244,089  7,326,522    05/04/2022  06/05/2022  7,326,522    06/05/2022  41,570,611  2.40  
LPB Nguyễn Đức Thụy Phó Chủ tịch HĐQT      20,360,080  32,540,000    08/06/2021  07/07/2021          0.00  
THD Nguyễn Đức Thụy Người sáng lập      87,409,333    87,409,333  01/06/2022  30/06/2022    87,409,333  13/06/2022    0.00  
THD Nguyễn Đức Thụy Người sáng lập      85,909,333  1,500,000    19/11/2021  17/12/2021  1,500,000    29/11/2021  87,409,333  24.97  
THD Nguyễn Đức Thụy Người sáng lập      10,780,000  2,896,000    12/01/2021  14/01/2021  2,896,000    12/01/2021  10,780,000  3.08 đã mua 2.896.000 quyền mua 
VIX Nguyễn Đức Thụy Chủ tịch HĐQT      22,250,000    22,250,000  31/03/2014  30/04/2014    22,250,000  01/04/2014    0.00  
VIX Nguyễn Đức Thụy Chủ tịch HĐQT      24,450,000    24,450,000  15/03/2013  12/04/2013    2,200,000  10/04/2013  22,250,000  3.82  
VIX Nguyễn Đức Thụy Chủ tịch HĐQT      7,140,000  17,310,000    17/04/2012  08/06/2012  17,310,000    19/04/2012  24,450,000  4.20  
VIX Nguyễn Đức Thụy Cổ đông lớn              7,140,000    30/03/2011  7,140,000  1.23  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.