TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LPB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LPB Nguyễn Thị Ngọc Bích Chị  Nguyễn Quốc Thành  Phó TGĐ Công nghệ thông tin  286,798  61,360    29/04/2022  06/05/2022          0.00  
LPB Nguyễn Lan Anh Em  Nguyễn Ánh Vân  Phó Tổng GĐ  33,390  7,143    29/04/2022  06/05/2022  7,143    27/04/2022  40,533  0.00  
LPB Nguyễn Ánh Vân Phó Tổng GĐ      239,185  51,173    29/04/2022  06/05/2022  51,173    05/05/2022  290,358  0.02  
LPB Phạm Doãn Phú Con  Phạm Doãn Sơn  Phó Chủ tịch HĐQT  484,464  103,651    27/04/2022  06/05/2022  103,651    04/05/2022  588,115  0.04  
LPB Lê Thị Thanh Nga Phó Tổng GĐ      122,510  26,211    27/04/2022  06/05/2022  26,211    27/04/2022  148,721  0.01  
LPB Hồ Nam Tiến Phó Tổng GĐ      106,935  22,878    27/04/2022  06/05/2022  22,878    06/05/2022  129,813  0.01  
LPB Lê Anh Tùng Phó Tổng GĐ      266,790  57,079    27/04/2022  06/05/2022  57,079    05/05/2022  323,869  0.02  
LPB Phạm Doãn Sơn Phó Chủ tịch HĐQT      22,875,754  4,894,267    27/04/2022  06/05/2022  4,894,267    28/04/2022  27,770,021  1.85  
LPB Bùi Thái Bình Em  Bùi Thái Hà  Giám đốc Pháp chế và Xử lỷ nợ  115,372  24,683    25/04/2022  06/05/2022  24,683    29/04/2022  140,055  0.01  
LPB Vũ Quốc Vinh Em  Vũ Quốc Khánh  Phó Tổng GĐ  5,200  51,112    25/04/2022  06/05/2022  51,112    06/05/2022  56,312  0.00  
LPB Nguyễn Đức Ứng Anh rể  Nguyễn Thị Gấm  Phó TGĐ  63,079  13,495    25/04/2022  06/05/2022  13,495    04/05/2022  89,966  0.01  
LPB Nguyễn Thị Nguyệt Em dâu  Dương Công Toàn  Phó Chủ tịch HĐQT  107,792  24,319    25/04/2022  06/05/2022  24,319    05/05/2022  132,111  0.01  
LPB Phạm Thị Thanh Thủy Vợ  Bùi Thái Hà  Phó Tổng GĐ  1,951,545  417,533    25/04/2022  06/05/2022          0.00  
LPB Bùi Thị Thanh Huyền Chị dâu  Dương Công Toàn  Phó Chủ tịch HĐQT  473,319  473,319    25/04/2022  06/05/2022  473,319    28/04/2022    0.00 Giao dịch quyền mua 
LPB Vũ Quốc Vinh Em  Vũ Quốc Khánh  Phó Tổng GĐ  5,200  233,700    25/04/2022  06/05/2022  233,700    06/05/2022  56,312  0.00 Giao dịch quyền mua 
LPB Nguyễn Cao Hoà Bố vợ  Nguyễn Đức Thụy  Phó Chủ tịch HĐQT          6,900  6,900  25/04/2022    0.00  
LPB Trần Thanh Tùng Thành viên BKS      99,444  21,276    25/04/2022  06/05/2022  21,276    04/05/2022  120,720  0.01  
LPB Dương Công Thắng Em  Dương Công Toàn  Phó Chủ tịch HĐQT  63,983  13,689    25/04/2022  06/05/2022  13,689    05/05/2022  77,672  0.01  
LPB Huỳnh Ngọc Huy Chủ tịch HĐQT      107,792  23,062    25/04/2022  06/05/2022  23,062    26/05/2022  130,854  0.01  
LPB Nguyễn Quý Chiến Phó Tổng GĐ      33,416  7,149    25/04/2022  06/05/2022  7,149    28/04/2022  40,565  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.