TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK LPB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/06/2022 -265,000  -3,498,000,000  13.2 (-2.22 %)    22,000  290,400,000  287,000  3,788,400,000  8,770,402  4.29% 
23/06/2022 -106,900  -1,443,150,000  13.5 (6.30 %)    71,000  958,500,000  177,900  2,401,650,000  8,750,202  4.29% 
22/06/2022 58,500  742,950,000  12.7 (6.72 %)    100,700  1,278,890,000  42,200  535,940,000  8,800,202  4.29% 
21/06/2022 170,900  2,033,710,000  11.9 (0.85 %)    191,900  2,283,610,000  21,000  249,900,000  8,862,815  4.28% 
20/06/2022 11,800  144,880,000  11.8 (-1.67 %)    50,000  602,570,000  38,200  457,690,000  8,922,815  4.28% 
17/06/2022 904,700  10,856,400,000  12 (-4.76 %)    1,036,600  12,439,200,000  131,900  1,582,800,000  8,886,715  4.28% 
16/06/2022 291,900  3,677,940,000  12.6 (1.61 %)    378,000  4,762,800,000  86,100  1,084,860,000  9,792,215  4.21% 
15/06/2022 -12,400  -153,760,000  12.4 (-6.06 %)    118,700  1,471,880,000  131,100  1,625,640,000  10,128,515  4.18% 
14/06/2022 1,149,700  15,118,555,000  13.15 (-5.40 %)    1,191,400  15,666,910,000  41,700  548,355,000  10,065,999  4.19% 
13/06/2022 -172,700  -2,400,530,000  13.9 (-6.71 %)    8,700  120,930,000  181,400  2,521,460,000  11,257,399  4.09% 
10/06/2022 48,600  724,140,000  14.9 (-2.61 %)    48,600  724,140,000  11,266,099  4.09% 
09/06/2022 68,100  1,038,525,000  15.25 (0.33 %)    68,100  1,038,525,000  11,311,259  4.09% 
08/06/2022 154,400  2,339,160,000  15.15 (6.69 %)    157,900  2,392,185,000  3,500  53,025,000  11,353,559  4.08% 
07/06/2022 -6,200  -88,040,000  14.2 (-1.39 %)    19,600  278,320,000  25,800  366,360,000  10,481,759  4.15% 
06/06/2022 -496,300  -7,177,790,000  14.4 (0.00 %)    533,400  7,673,905,000  1,029,700  14,851,695,000  10,500,959  4.15% 
03/06/2022 30,500  439,200,000  14.4 (-1.37 %)    30,900  444,960,000  400  5,760,000  9,076,659  4.27% 
02/06/2022 -1,946,500  -28,418,900,000  14.6 (-2.67 %)    11,200  163,520,000  1,957,700  28,582,420,000  8,288,859  4.33% 
01/06/2022 -818,700  -12,239,565,000  14.95 (-0.33 %)    818,700  12,239,565,000  7,814,359  4.37% 
31/05/2022 -467,700  -7,015,500,000  15 (-1.96 %)    18,000  270,000,000  485,700  7,285,500,000  7,812,359  4.37% 
30/05/2022 -1,700  -26,010,000  15.3 (1.32 %)    300  4,590,000  2,000  30,600,000  6,821,359  4.45% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.