MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LDG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DXG Nguyễn Khánh Hưng Phó Tổng GĐ      187,424  187,424    20/10/2016  02/11/2016          0.00 đăng ký mua 187.424 quyền mua 
DXG Nguyễn Khánh Hưng Phó Tổng GĐ      145,004    10,000  22/11/2013  21/12/2013          0.00  
DXG Nguyễn Khánh Hưng Phó Tổng GĐ      145,004    10,000  22/11/2013  22/12/2013        135,004  0.02  
DXG Nguyễn Khánh Hưng Phó Tổng GĐ      130,754    7,750        7,750  26/09/2013  123,004  0.02  
DXG Nguyễn Khánh Hưng Phó Tổng GĐ      153,754    30,750  22/07/2013  20/08/2013    23,000  20/08/2013  130,754  0.02  
DXG Nguyễn Khánh Hưng Phó Tổng GĐ      148,844    25,000  22/06/2012  22/07/2012    18,760  19/07/2012  130,084  0.02  
DXG Nguyễn Khánh Hưng Phó Tổng GĐ      158,844    10,000  11/04/2012  18/04/2012    10,000  18/04/2012  148,844  0.02  
DXG Nguyễn Khánh Hưng TV.HĐQT – P.TGĐ        11,364  09/08/2010  09/08/2010    11,364  09/08/2010  167,364  0.03  
DXG Nguyễn Khánh Hưng TV.HĐQT – P.TGĐ      91,364    11,364  06/08/2010  09/08/2010          0.00  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      18,675,982            1,310,900  15/11/2022  17,365,082  6.78  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      22,595,982            3,920,000  11/11/2022  18,675,982  7.29  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      26,413,982          3,818,000    08/11/2022  22,595,982  8.82  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      27,126,982            713,000  28/10/2022  26,413,982  10.31  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      27,126,982  2,000,000    22/06/2022  21/07/2022      21/07/2022  27,126,982  10.59  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      30,126,982    3,000,000  23/11/2021  22/12/2021    3,000,000  13/12/2021  27,126,982  10.59  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      28,370,982  6,000,000    01/04/2021  30/04/2021  1,756,000    23/04/2021  30,126,982  11.76  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      22,370,982  6,000,000    08/04/2020  07/05/2020  6,000,000    04/05/2020  28,370,982  11.07  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      28,166,722            5,795,410  01/04/2020  22,370,982  8.73  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      26,166,722  2,000,000    11/11/2019  09/12/2019  2,000,000    09/12/2019  28,166,722  10.99  
LDG Nguyễn Khánh Hưng Chủ tịch HĐQT      24,166,722  2,000,000    29/07/2019  27/08/2019  2,000,000    27/08/2019  26,166,722  10.21  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.