TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LCG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      7,272,775    2,000,000  19/01/2022  17/02/2022    2,000,000  17/02/2022  5,272,775  2.75  
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      6,734,051    6,734,051  16/11/2021  22/11/2021    6,734,501  22/11/2021  6,734,051  3.51 Giao dịch quyền mua 
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      5,512,546  500,000    13/01/2020  11/02/2020  500,000    11/02/2020  6,012,546  3.14  
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      4,200,000  1,000,000    29/06/2017  28/07/2017  1,000,000    17/07/2017  5,200,000  2.71  
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      3,600,000  1,000,000    09/02/2017  28/02/2017  600,000    28/02/2017  4,200,000  2.19  
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      3,400,000  300,000    04/10/2016  31/10/2016  200,000    31/10/2016  3,600,000  1.88  
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      3,300,000  200,000    27/11/2015  26/12/2015  100,000    26/12/2015  3,400,000  1.77  
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      2,800,000  1,000,000    14/05/2014  12/06/2014  500,000    12/06/2014  3,300,000  1.72  
LCG Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT      2,200,000  1,000,000    04/04/2013  04/05/2013  600,000    04/05/2013  2,800,000  1.46  
LCG Bùi Dương Hùng CT.HĐQT      1,380,000  200,000    24/06/2011  06/08/2011  130,000    06/08/2011  2,200,000  1.15  
LGC Bùi Dương Hùng       3,400,000  300,000    04/10/2016  31/10/2016          0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.