TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK KDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
08/09/2011 Mua 5,000,000 43,500  0.87%  459,070  9.18%  4,540,930  90.82%  05/10/2011 
29/08/2011 Mua 5,000,000 20,500  0.41%  415,570  8.31%  4,584,430  91.69%  05/10/2011 
26/08/2011 Mua 5,000,000 12,700  0.25%  395,070  7.90%  4,604,930  92.10%  05/10/2011 
25/08/2011 Mua 5,000,000 32,000  0.64%  382,370  7.65%  4,617,630  92.35%  05/10/2011 
24/08/2011 Mua 5,000,000 68,820  1.38%  350,370  7.01%  4,649,630  92.99%  05/10/2011 
19/08/2011 Mua 5,000,000 39,090  0.78%  281,550  5.63%  4,718,450  94.37%  05/10/2011 
10/08/2011 Mua 5,000,000 56,000  1.12%  242,460  4.85%  4,757,540  95.15%  05/10/2011 
05/08/2011 Mua 5,000,000 91,000  1.82%  91,000  1.82%  4,909,000  98.18%  05/10/2011 
09/04/2008 Mua 1,000,000 12,980  1.30%  877,000  87.70%  123,000  12.30%  14/05/2008 
02/04/2008 Mua 1,000,000 30,000  3.00%  864,020  86.40%  135,980  13.60%  14/05/2008 
01/04/2008 Mua 1,000,000 30,000  3.00%  834,020  83.40%  165,980  16.60%  14/05/2008 
31/03/2008 Mua 1,000,000 20,000  2.00%  804,020  80.40%  195,980  19.60%  14/05/2008 
28/03/2008 Mua 1,000,000 20,000  2.00%  784,020  78.40%  215,980  21.60%  14/05/2008 
27/03/2008 Mua 1,000,000 30,000  3.00%  764,020  76.40%  235,980  23.60%  14/05/2008 
26/03/2008 Mua 1,000,000 43,000  4.30%  734,020  73.40%  265,980  26.60%  14/05/2008 
25/03/2008 Mua 1,000,000 30,000  3.00%  691,020  69.10%  308,980  30.90%  14/05/2008 
24/03/2008 Mua 1,000,000 20,000  2.00%  661,020  66.10%  338,980  33.90%  14/05/2008 
21/03/2008 Mua 1,000,000 32,000  3.20%  641,020  64.10%  358,980  35.90%  14/05/2008 
20/03/2008 Mua 1,000,000 26,000  2.60%  609,020  60.90%  390,980  39.10%  14/05/2008 
19/03/2008 Mua 1,000,000 30,000  3.00%  583,020  58.30%  416,980  41.70%  14/05/2008 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.