TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK KDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -59,700  -3,880,500,000  65 (4.33 %)    300  19,500,000  60,000  3,900,000,000  65,160,512   
04/10/2022 -5,250  -327,075,000  62.3 (0.00 %)    300  18,690,000  5,550  345,765,000  65,146,012   
03/10/2022 4,000  249,200,000  62.3 (-0.32 %)    8,100  504,630,000  4,100  255,430,000  65,106,412   
30/09/2022 -4,000  -250,000,000  62.5 (-0.64 %)    10,800  675,000,000  14,800  925,000,000  65,075,612   
29/09/2022 -38,400  -2,415,360,000  62.9 (-0.47 %)    1,500  94,350,000  39,900  2,509,710,000  65,063,312   
28/09/2022 -38,900  -2,458,480,000  63.2 (-0.47 %)    38,900  2,458,480,000  65,049,312   
27/09/2022 -23,100  -1,466,850,000  63.5 (0.00 %)    23,100  1,466,850,000  64,983,783   
26/09/2022 -15,300  -971,550,000  63.5 (-0.47 %)    200  12,700,000  15,500  984,250,000  64,848,683   
23/09/2022 -65,029  -4,148,850,200  63.8 (0.16 %)    65,029  4,148,850,200  64,692,763   
22/09/2022 -135,100  -8,605,870,000  63.7 (-0.93 %)    135,100  8,605,870,000  64,686,021   
21/09/2022 -156,120  -10,038,516,000  64.3 (-1.08 %)    156,120  10,038,516,000  64,651,523   
20/09/2022 -6,142  -399,230,000  65 (0.78 %)    600  39,000,000  6,742  438,230,000  64,215,361   
19/09/2022 -31,898  -2,057,421,000  64.5 (-0.62 %)    2,600  167,700,000  34,498  2,225,121,000  64,135,861   
16/09/2022 -432,962  -28,099,233,800  64.9 (-0.76 %)    3,200  207,680,000  436,162  28,306,913,800  63,975,517   
15/09/2022 -80,100  -10,754,304,000  65.4 (-0.91 %)    80,100  10,754,304,000  63,896,059   
14/09/2022 -162,944  -720,971,200  66 (-0.90 %)    162,944  720,971,200  63,874,902   
13/09/2022 -82,658  -720,971,200  66.6 (-0.45 %)    82,658  720,971,200  63,847,002   
12/09/2022 -18,757  -1,869,300,000  66.9 (-0.15 %)    2,400  21,157  1,869,300,000  63,847,002   
09/09/2022 -27,900  -1,869,300,000  67 (0.00 %)    27,900  1,869,300,000  63,838,902   
08/09/2022 700  46,900,000  67 (0.00 %)    700  46,900,000  63,820,702   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.