TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK JVC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 21,000  124,950,000  5.95 (-0.83 %)    21,200  126,140,000  200  1,190,000  53,329,941  1.60% 
15/08/2022 34,500  206,310,000  5.98 (3.10 %)    37,500  224,250,000  3,000  17,940,000  53,350,941  1.58% 
12/08/2022 -6,800  -39,236,000  5.77 (-0.52 %)    12,800  73,856,000  19,600  113,092,000  53,335,641  1.59% 
11/08/2022 -47,200  -272,344,000  5.77 (-3.83 %)    5,600  32,312,000  52,800  304,656,000  53,328,041  1.60% 
10/08/2022 -10,600  -63,706,000  6.01 (0.17 %)    9,800  58,898,000  20,400  122,604,000  53,295,241  1.63% 
09/08/2022 -28,700  -172,487,000  6.01 (3.62 %)    9,700  58,297,000  38,400  230,784,000  53,294,941  1.63% 
08/08/2022 -900  -5,211,000  5.79 (-0.17 %)    9,200  53,268,000  10,100  58,479,000  53,296,841  1.63% 
05/08/2022 28,700  166,460,000  5.8 (1.75 %)    36,500  211,700,000  7,800  45,240,000  53,288,641  1.63% 
04/08/2022 -10,300  -58,401,000  5.67 (-0.53 %)    7,100  40,257,000  17,400  98,658,000  53,301,841  1.62% 
03/08/2022 -18,100  -103,532,000  5.72 (-1.38 %)    5,200  29,744,000  23,300  133,276,000  53,304,441  1.62% 
02/08/2022 22,200  128,538,000  5.79 (7.22 %)    26,700  154,593,000  4,500  26,055,000  53,308,541  1.61% 
01/08/2022 18,400  99,728,000  5.42 (0.37 %)    19,500  105,690,000  1,100  5,962,000  53,301,941  1.62% 
29/07/2022 -30,300  -163,317,000  5.39 (-0.19 %)    3,000  16,170,000  33,300  179,487,000  53,318,841  1.61% 
28/07/2022 42,200  227,880,000  5.4 (-1.82 %)    44,800  241,920,000  2,600  14,040,000  53,303,941  1.62% 
27/07/2022 -8,100  -44,145,000  5.45 (2.83 %)    9,800  53,410,000  17,900  97,555,000  53,317,741  1.61% 
26/07/2022 -31,000  -163,990,000  5.29 (-0.19 %)    31,000  163,990,000  53,278,841  1.64% 
25/07/2022 -42,900  -227,370,000  5.3 (-1.85 %)    5,800  30,740,000  48,700  258,110,000  53,278,541  1.64% 
22/07/2022 41,300  172,260,000  5.4 (0.00 %)    61,700  173,880,000  20,400  1,620,000  53,252,541  1.66% 
21/07/2022 -26,100  -139,896,000  5.36 (-4.29 %)    5,700  30,552,000  31,800  170,448,000  53,241,541  1.67% 
20/07/2022 -27,600  -153,456,000  5.56 (1.09 %)    15,600  86,736,000  43,200  240,192,000  53,245,641  1.67% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.