MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ITS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ITS Nguyễn Trung Hiếu Kế toán trưởng      10,960    10,960  29/11/2021  20/12/2021    10,900  08/12/2021  60  0.00  
ITS Vũ Thị Mỹ Linh Vợ  Nguyễn Trung Hiếu  Kế toán trưởng  12,570    12,570  29/11/2021  20/12/2021    12,570  12/12/2021    0.00  
ITS Nguyễn Văn Sỹ Phó Tổng GĐ      70,946    50,946  28/06/2020  23/07/2020    50,946  29/06/2020  20,000  0.08  
ITS Phan Hồng Sâm Vợ  Nguyễn Văn Sỹ  Phó Tổng GĐ  20,952    20,952  24/06/2020  23/07/2020    20,952  02/07/2020    0.00  
ITS Hoàng Thị Lan Vợ  Đoàn Hải Chiến  Trưởng BKS  2,000    2,000  02/06/2020  18/06/2020    2,000  15/06/2020    0.00  
ITS Trương Đức Phong Thành viên BKS      15,010    15,010  02/06/2020  18/06/2020    15,010  18/06/2020    0.00  
ITS Đoàn Hải Chiến Trưởng BKS      5,000    5,000  27/05/2020  18/06/2020    5,000  15/06/2020    0.00  
ITS Thiều Quang Thảo Chủ tịch HĐQT      73,577    73,577  21/05/2020  18/06/2020    73,577  24/05/2020  73,577  0.28  
ITS Đỗ Khắc Lập Phó Tổng GĐ      64,780    64,780  26/04/2017  25/05/2017    64,700  25/05/2017  80  0.00  
ITS Hoàng Thị Kim Nga Vợ  Đỗ Khắc Lập  Phó Tổng GĐ  19,200    19,200  19/04/2017  16/05/2017    19,200  20/04/2017    0.00  
ITS Müller und Partner GMBH       2,445,900            2,445,900  27/10/2016    0.00  
ITS Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn               2,445,900    25/10/2016  2,445,900  9.24  
ITS Đỗ Khắc Lập Phó Tổng GĐ      64,780    64,780  12/04/2016  11/05/2016      11/05/2016  64,780  0.24  
ITS Nguyễn Văn Sỹ Phó Tổng GĐ      70,946    70,946  12/04/2016  11/05/2016      11/05/2016  70,946  0.27  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.