MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK ILA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
09/06/2023 5 (-7.41 %)    199  331,800  1,667   187  450,600  2,410   -118,800
08/06/2023 5.2 (1.96 %)    194  376,300  1,940   242  480,600  1,986   -104,300
07/06/2023 5.1 (13.33 %)    259  553,800  2,138   103  379,000  3,680   174,800
06/06/2023 4.7 (4.44 %)    372  609,600  1,639   118  426,100  3,611   183,500
05/06/2023 4.6 (-2.13 %)    226  266,700  1,180   86  206,800  2,405   59,900
02/06/2023 4.5 (-10.00 %)    166  286,700  1,727   148  330,700  2,234   -44,000
01/06/2023 4.8 (4.35 %)    213  417,400  1,960   151  388,400  2,572   29,000
31/05/2023 4.6 (15.00 %)    263  508,500  1,933   96  317,100  3,303   191,400
30/05/2023 4.1 (13.89 %)    258  643,900  2,496   113  396,000  3,504   247,900
29/05/2023 3.7 (5.71 %)    107  299,800  2,802   70  203,200  2,903   96,600
26/05/2023 3.5 (0.00 %)    79  249,400  3,157   37  194,800  5,265   54,600
25/05/2023 3.4 (-5.56 %)    91  162,100  1,781   44  182,600  4,150   -20,500
24/05/2023 3.5 (-5.41 %)    86  141,100  1,641   41  257,300  6,276   -116,200
23/05/2023 3.6 (-2.70 %)    57  100,600  1,765   38  140,500  3,697   -39,900
22/05/2023 3.7 (-5.13 %)    90  165,500  1,839   58  241,700  4,167   -76,200
19/05/2023 3.8 (-5.00 %)    51  133,800  2,624   53  186,100  3,511   -52,300
18/05/2023 4 (5.26 %)    61  220,800  3,620   78  185,100  2,373   35,700
17/05/2023 3.8 (2.70 %)    43  141,500  3,291   49  126,100  2,573   15,400
16/05/2023 3.8 (2.70 %)    46  121,200  2,635   37  130,400  3,524   -9,200
15/05/2023 3.6 (-2.70 %)    67  134,400  2,006   64  243,300  3,802   -108,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.