TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK IFS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
04/10/2022 22.5 (0.00 %)    1,200,035  47.62% 
03/10/2022 22.5 (0.00 %)    1,200,035  47.62% 
30/09/2022 22.5 (11.94 %)    1,200,035  47.62% 
29/09/2022 20.1 (0.00 %)    1,200,035  47.62% 
28/09/2022 20.1 (0.00 %)    1,144,035  47.69% 
27/09/2022 20 (-0.50 %)    1,144,035  47.69% 
26/09/2022 -56,000  -1,128,000,000  20 (-3.85 %)    56,000  1,128,000,000  1,144,035  47.69% 
22/09/2022 20.8 (0.00 %)    1,144,035  47.69% 
21/09/2022 20.8 (0.00 %)    1,144,035  47.69% 
20/09/2022 20.8 (0.00 %)    1,144,035  47.69% 
19/09/2022 20.8 (0.00 %)    1,144,035  47.69% 
16/09/2022 20.8 (0.00 %)    1,144,035  47.69% 
15/09/2022 20.8 (0.00 %)    1,144,035  47.69% 
14/09/2022 22.4 (0.00 %)    1,143,936  47.69% 
13/09/2022 22.4 (0.00 %)    1,143,936  47.69% 
12/09/2022 -99  -1,890,900  22.4 (0.00 %)    99  1,890,900  1,143,936  47.69% 
09/09/2022 22.4 (0.00 %)    1,143,636  47.69% 
08/09/2022 22.4 (0.00 %)    1,143,636  47.69% 
07/09/2022 -300  -6,720,000  22.4 (1.82 %)    300  6,720,000  1,139,736  47.69% 
06/09/2022 22 (0.00 %)    1,139,736  47.69% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.