MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK IDI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/03/2023 11.55 (0.43 %)    1,937  5,098,000  2,632   1,515  5,553,200  3,665   -455,200
24/03/2023 11.5 (0.88 %)    1,321  4,519,700  3,421   1,796  5,433,900  3,026   -914,200
23/03/2023 11.4 (1.33 %)    1,436  2,701,300  1,881   1,077  3,191,300  2,963   -490,000
22/03/2023 11.25 (-1.32 %)    819  1,759,300  2,148   1,396  3,752,800  2,688   -1,993,500
21/03/2023 11.4 (2.70 %)    986  3,955,200  4,011   1,728  4,293,700  2,485   -338,500
20/03/2023 11.1 (-0.89 %)    1,530  3,696,100  2,416   1,146  3,203,900  2,796   492,200
17/03/2023 11.2 (0.00 %)    1,259  2,415,200  1,918   1,141  3,129,100  2,742   -713,900
16/03/2023 11.25 (-3.02 %)    2,407  4,448,000  1,848   1,114  4,882,300  4,383   -434,300
15/03/2023 11.6 (4.98 %)    1,582  4,463,300  2,821   1,307  3,908,100  2,990   555,200
14/03/2023 11.05 (-4.74 %)    3,020  6,824,400  2,260   1,358  7,356,700  5,417   -532,300
13/03/2023 11.55 (-2.12 %)    1,498  4,186,000  2,794   1,205  3,887,300  3,226   298,700
10/03/2023 11.75 (1.29 %)    2,206  7,004,500  3,175   2,459  7,519,500  3,058   -515,000
09/03/2023 11.6 (-1.69 %)    1,646  4,294,900  2,609   2,058  6,278,400  3,051   -1,983,500
08/03/2023 11.8 (3.51 %)    1,508  6,328,400  4,197   2,394  6,360,400  2,657   -32,000
07/03/2023 11.35 (0.44 %)    1,169  3,082,900  2,637   1,516  3,867,600  2,551   -784,700
06/03/2023 11.3 (0.89 %)    1,030  3,167,600  3,075   1,342  3,535,000  2,634   -367,400
03/03/2023 11.2 (-1.75 %)    1,761  3,506,500  1,991   1,357  3,851,500  2,838   -345,000
02/03/2023 11.4 (-1.72 %)    1,483  3,341,600  2,253   1,853  4,726,100  2,551   -1,384,500
01/03/2023 11.6 (5.45 %)    1,808  4,670,200  2,583   1,542  2,824,700  1,832   1,845,500
28/02/2023 10.95 (-0.45 %)    1,888  3,965,800  2,101   1,397  3,470,000  2,484   495,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.