TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK IDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/09/2022 51.6 (0.19 %)    3,632  6,395,300  1,761   2,601  6,335,400  2,436   59,900
26/09/2022 51.5 (-2.65 %)    8,209  12,081,100  1,472   3,235  10,671,800  3,299   1,409,300
23/09/2022 0 (0.00 %)    3,663  5,131,200  1,401   2,835  5,954,700  2,100   -823,500
22/09/2022 53 (-0.19 %)    4,643  5,379,300  1,159   2,421  4,775,700  1,973   603,600
21/09/2022 53.1 (0.19 %)    2,723  3,914,000  1,437   1,811  3,633,900  2,007   280,100
20/09/2022 53 (2.12 %)    4,179  6,445,700  1,542   2,768  4,814,300  1,739   1,631,400
19/09/2022 51.9 (-9.90 %)    6,882  9,239,200  1,343   3,384  10,272,400  3,036   -1,033,200
16/09/2022 57.6 (-3.03 %)    3,341  5,464,300  1,636   2,395  6,218,200  2,596   -753,900
15/09/2022 59.4 (3.48 %)    3,936  6,352,400  1,614   4,217  6,756,700  1,602   -404,300
14/09/2022 57.4 (-1.03 %)    5,477  6,707,800  1,225   2,347  5,620,200  2,395   1,087,600
13/09/2022 58 (-1.19 %)    2,410  2,974,200  1,234   1,806  3,039,500  1,683   -65,300
12/09/2022 58.7 (-0.17 %)    2,533  2,926,100  1,155   2,418  3,731,200  1,543   -805,100
09/09/2022 58.8 (2.80 %)    3,358  4,774,200  1,422   3,097  3,645,800  1,177   1,128,400
08/09/2022 57.2 (0.18 %)    3,849  3,658,300  950   3,060  3,572,900  1,168   85,400
07/09/2022 57.1 (-6.39 %)    8,733  9,315,200  1,067   4,547  9,866,900  2,170   -551,700
06/09/2022 61 (-0.97 %)    3,164  3,706,900  1,172   2,559  4,836,700  1,890   -1,129,800
05/09/2022 61.6 (-1.12 %)    3,820  4,447,400  1,164   2,837  5,362,400  1,890   -915,000
31/08/2022 62.3 (0.48 %)    9,002  9,232,900  1,026   3,337  8,192,600  2,455   1,040,300
30/08/2022 62 (-3.73 %)    4,880  5,906,300  1,210   2,634  6,682,900  2,537   -776,600
29/08/2022 64.4 (-2.13 %)    8,645  9,112,900  1,054   3,392  8,393,900  2,475   719,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.