TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HUT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/06/2022 27.20  27.20  2.10 (8.37 %)    3,108,893  82,579,776,400  1,320,000  33,132,000,000  25.10  25.10  27.20  25.10 
24/06/2022 25.10  25.10  -0.60 (-2.33 %)    3,420,699  87,265,895,800  1,930,000  47,951,000,000  25.70  26.0  26.30  24.90 
23/06/2022 25.70  25.70  1.00 (4.05 %)    2,135,826  53,889,789,600  5,500,000  135,500,000,000  24.70  24.70  25.70  24.10 
22/06/2022 24.70  24.70  1.20 (5.11 %)    2,511,650  62,139,641,000  1,320,000  31,020,000,000  23.50  23.5  25.30  23.50 
21/06/2022 23.50  23.50  1.40 (6.33 %)    5,158,252  120,478,057,100  1,930,000  42,917,000,000  22.10  22.10  24.30  21.60 
20/06/2022 22.10  22.10  -2.00 (-8.30 %)    3,250,416  77,728,965,400  24.10  24.2  25.30  22.00 
17/06/2022 24.10  24.10  -1.70 (-6.59 %)    3,970,370  96,183,013,500  25.80  25.60  25.60  23.40 
16/06/2022 25.80  25.80  2.00 (8.40 %)    3,403,028  87,224,090,000  1,080,000  27,000,000,000  23.80  24.0  26.10  24.00 
15/06/2022 23.80  23.80  -2.50 (-9.51 %)    5,467,166  136,575,283,500  12,550,000  320,650,000,000  26.30  26.00  27.10  23.70 
14/06/2022 26.30  26.30  -1.60 (-5.73 %)    4,805,422  128,315,691,000  90,000  2,268,000,000  27.90  27.9  27.90  25.50 
13/06/2022 27.90  27.90  -3.10 (-10.00 %)    5,915,786  168,984,288,200  370,011  10,480,306,900  31.00  30.00  30.50  27.90 
10/06/2022 31.00  31.00  -0.50 (-1.59 %)    5,527,939  176,313,595,600  1,973,600  56,247,600,000  31.50  31.0  32.60  30.80 
09/06/2022 31.50  31.50  0.80 (2.61 %)    2,581,988  80,571,138,500  555,000  15,540,000,000  30.70  30.70  31.80  30.50 
08/06/2022 30.70  30.70  0.70 (2.33 %)    4,889,565  152,506,060,600  1,305,000  37,335,000,000  30.00  30.1  32.50  30.10 
07/06/2022 30.00  30.00  -0.70 (-2.28 %)    6,992,168  209,338,612,300  30.70  30.70  31.40  28.20 
06/06/2022 30.70  30.70  -0.90 (-2.85 %)    3,559,961  113,513,658,100  90,000  2,565,000,000  31.60  31.5  32.80  30.70 
03/06/2022 31.60  31.60  -1.00 (-3.07 %)    3,602,396  115,053,906,700  32.60  33.00  33.00  31.10 
02/06/2022 32.60  32.60  2.10 (6.89 %)    7,206,652  229,968,519,200  156,400  4,301,000,000  30.50  30.5  33.00  30.10 
01/06/2022 30.50  30.50  -0.50 (-1.61 %)    2,639,597  80,409,844,500  31.00  30.30  31.20  29.80 
31/05/2022 31.00  31.00  -0.20 (-0.64 %)    4,078,115  127,274,190,700  31.20  32.0  32.20  30.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.