TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HU1 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 1,050,000  9.5 (-1.86 %)    1,050,000  4,620,470   
22/09/2022 1,050,000  9.68 (4.99 %)    1,050,000  4,620,470   
21/09/2022 1,050,000  9.22 (0.00 %)    1,050,000  4,620,470   
20/09/2022 1,050,000  9.22 (0.22 %)    1,050,000  4,620,470   
19/09/2022 1,050,000  9.22 (-5.92 %)    1,050,000  4,620,470   
16/09/2022 1,050,000  9.8 (0.00 %)    1,050,000  4,620,470   
15/09/2022 1,050,000  9.8 (-1.01 %)    1,050,000  4,620,470   
14/09/2022 1,050,000  9.9 (1.02 %)    1,050,000  4,620,470   
13/09/2022 1,050,000  9.78 (6.30 %)    1,050,000  4,620,470   
12/09/2022 1,050,000  9.17 (-0.33 %)    1,050,000  4,620,470   
09/09/2022 1,050,000  9.17 (6.63 %)    1,050,000  4,620,470   
08/09/2022 1,050,000  8.62 (-4.22 %)    1,050,000  4,620,470   
07/09/2022 1,050,000  9 (-5.26 %)    1,050,000  4,620,470   
06/09/2022 1,050,000  9.51 (-1.96 %)    1,050,000  4,620,470   
05/09/2022 1,050,000  9.65 (-5.39 %)    1,050,000  4,620,470   
31/08/2022 1,050,000  10.2 (0.00 %)    1,050,000  4,620,470   
30/08/2022 1,050,000  10.2 (0.99 %)    1,050,000  4,620,470   
29/08/2022 1,050,000  10.1 (0.00 %)    1,050,000  4,620,470  3.80% 
26/08/2022 1,050,000  10.1 (1.00 %)    1,050,000  4,620,470  3.80% 
25/08/2022 1,050,000  10 (2.04 %)    1,050,000  4,620,470  3.80% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.