MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HTV - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HTV PYN Elite Fund       681,900            74,400  19/11/2021  607,500  4.64  
HTV Peter Eric Dennis       660,464            19,100  11/11/2021  641,364  4.89  
HTV Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc      654,800          1,085,500    25/01/2019  1,740,300  13.28  
HTV Nguyễn Thị Thu Công bố thông tin      1,000    1,000  16/08/2018  14/09/2018    1,000  10/09/2018    0.00  
HTV Nguyễn Quốc Huy       653,000          658,000    01/12/2017  1,311,000  10.00  
HTV Nguyễn Thị Tươi       670,000            670,000  10/11/2016    0.00  
HTV Đào Thị Thới       658,000            58,000  09/11/2016  600,000  4.58  
HTV Peter Eric Dennis       650,474          10,000    21/07/2016  660,474  5.04  
HTV Đào Thị Thới       600,000          58,000    11/04/2016  658,000  5.02  
HTV Nguyễn Thị Hồng Nhung       1,690,000            1,300,000  31/03/2016  390,000  2.98  
HTV Nguyễn Thị Hồng Nhung       1,306,360          5,000  5,000  15/10/2015  1,306,360  9.97  
HTV Peter Eric Dennis               481,030    14/02/2014  481,030  3.67  
HTV Mutual Fund Elite (Non-Ucits)       447,180          52,520    18/04/2013  499,700  3.81  
HTV Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam       5,047,970    1,008,000  21/10/2010  21/12/2010      21/12/2010  5,047,970  38.52  
HTV Trần Minh Huy Kế toán trưởng      3,000    3,000  23/07/2010  23/09/2010    3,000  30/07/2010    0.00  
HTV Nguyễn Tuấn Anh CT.HĐQT kiêm TGĐ      5,000    5,000  06/07/2010  06/09/2010    5,000  30/07/2010    0.00  
HTV Công đoàn Công ty Xi măng Hà Tiên 1   Nguyễn Thị Nga  TV.HĐQT  56,040    40,000  13/05/2010  13/07/2010          0.00  
HTV Quách Đình Dương       473,470            69,880  09/03/2010  403,590  3.08  
HTV Quách Đình Dương       469,470          4,000    22/01/2010  473,470  3.61  
HTV Trần Minh Huy Kế toán trưởng      5,000    5,000  23/12/2009  23/06/2010    2,000  20/06/2010  3,000  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.