MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HTV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
31/03/2023 -107,640,000  10.35 (-0.48 %)    107,640,000  5,016,676  10.72% 
30/03/2023 -10,400  -107,640,000  10.35 (-0.48 %)    10,400  107,640,000  5,016,676  10.72% 
29/03/2023 -33,280,000  10.4 (0.00 %)    33,280,000  5,013,476  10.74% 
28/03/2023 -3,200  -33,280,000  10.4 (0.00 %)    3,200  33,280,000  5,007,876   
27/03/2023 -5,500  -57,200,000  10.4 (0.00 %)    5,500  57,200,000  5,004,676   
24/03/2023 -5,200  -53,820,000  10.35 (-0.48 %)    5,200  53,820,000  4,999,176   
23/03/2023 -1,400  -14,380,000  10.35 (-2.36 %)    1,400  14,380,000  4,993,976   
22/03/2023 10.6 (0.00 %)    4,992,576   
21/03/2023 -8,800  -7,420,000  10.6 (0.00 %)    8,800  7,420,000  4,992,576  10.90% 
20/03/2023 -10,600,000  10.6 (0.00 %)    10,600,000  4,992,576  10.90% 
17/03/2023 -10,600,000  10.6 (0.00 %)    10,600,000  4,991,576  10.91% 
16/03/2023 -1,000  -10,600,000  10.6 (0.00 %)    1,000  10,600,000  4,991,576  10.91% 
15/03/2023 -525,000  10.6 (0.95 %)    525,000  4,991,576  10.91% 
14/03/2023 -525,000  10.5 (0.00 %)    525,000  4,991,576  10.91% 
13/03/2023 -525,000  10.5 (0.00 %)    525,000  4,991,526  10.91% 
10/03/2023 -50  -525,000  10.5 (0.96 %)    50  525,000  4,991,526  10.91% 
09/03/2023 -4,080,000  10.4 (1.96 %)    4,080,000  4,991,526  10.91% 
08/03/2023 -4,080,000  10.2 (0.00 %)    4,080,000  4,991,126  10.91% 
07/03/2023 -400  -4,080,000  10.2 (-1.92 %)    400  4,080,000  4,987,726  10.94% 
06/03/2023 5,000  52,000,000  10.4 (-0.95 %)    8,400  87,360,000  3,400  35,360,000  4,987,726  10.94% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.