MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HTR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/05/2023 11.5 (0.00 %)    -734,943   
29/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
26/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
25/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
24/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
23/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
22/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
19/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
18/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
17/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
16/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
15/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
12/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
11/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
10/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
09/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
08/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
05/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943  0.03% 
04/05/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
28/04/2023 11.5 (0.00 %)    734,943   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.