TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HTL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HTL Lã Văn Trường Sơn Giám đốc Điều hành      1,967,017  500,000    10/05/2019  07/06/2019  58,640    07/06/2019  2,025,657  16.88  
HTL Lã Thị Thanh Phương Phó Giám đốc      86,275  300,000    07/08/2018  05/09/2018  150,180    06/09/2018  236,455  1.97  
HTL Phan Thị Thanh Thúy Trưởng BKS      5,997    5,000  02/12/2016  30/12/2016      28/12/2016  5,997  0.05  
HTL Phan Thanh Thoại em  Phan Thị Thanh Thúy  Trưởng BKS  11,296    6,290  18/11/2016  17/12/2016    6,290  22/11/2016  5,006  0.04  
HTL Aichi Hino Motor Co.,Ltd               600,000    06/10/2016  600,000  5.00  
HTL Chairatchakarn (Bangkok) Co.,Ltd       3,306,664    360,000  04/10/2016  30/10/2016    360,000  06/10/2016  2,946,664  24.56  
HTL Sumitomo Corporation       1,920,000    240,000  29/09/2016  28/10/2016    240,000  05/10/2016  1,680,000  14.00  
HTL Lã Thị Thanh Phương Phó Giám đốc      87,275    10,000  30/08/2016  28/09/2016    1,000  20/09/2016  86,275  0.72  
HTL Phan Thanh Thoại em  Phan Thị Thanh Thúy  Trưởng BKS  11,296    5,290  08/07/2016  05/08/2016      05/08/2016  11,296  0.09  
HTL Lã Thị Thanh Phương Phó Giám đốc      97,275    10,000  21/06/2016  20/07/2016    10,000  04/07/2016  87,275  0.73  
HTL Phan Thanh Tú Chị  Phan Thị Thanh Thúy  Trưởng BKS  160,553    160,553  05/11/2015  04/12/2015    105,000  04/12/2015  55,553  0.46  
HTL Lã Thị Thanh Phương Phó Giám đốc      70,120    10,000  29/07/2015  27/08/2015    5,270  27/08/2015  64,850  0.54  
HTL Phan Thanh Tú Chị  Phan Thị Thanh Thúy  Trưởng BKS  160,433    160,433  06/07/2015  04/08/2015  1,000  880  04/08/2015  160,553  1.34  
HTL Phan Thanh Tú Chị  Phan Thị Thanh Thúy  Trưởng BKS  160,553    160,553  01/06/2015  30/06/2015    120  29/06/2015  160,433  1.34  
HTL Chairatchakarn (Bangkok) Co.,Ltd       1,808,000          396,443    24/03/2015  2,204,443  18.37  
HTL Phan Thanh Tú Chị  Phan Thị Thanh Thúy  Trưởng BKS  168,553    8,000  09/03/2015  07/04/2015    8,000  26/03/2015  160,553  1.34  
HTL Chairatchakarn (Bangkok) Co.,Ltd       1,440,000          368,000    27/02/2015  1,808,000  15.07  
HTL Sumitomo Corporation       2,044,443    764,443  24/02/2015  24/03/2015    764,443  24/03/2015  1,280,000  10.67  
HTL Sumitomo Corporation       2,044,443    764,443  24/02/2015  24/03/2015    368,000  27/02/2015  1,676,443  13.97  
HTL Sumitomo Corporation       2,044,443    764,443  04/11/2014  03/12/2014      04/12/2014  2,044,443  17.04  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.