TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HQC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      40,350,240    24,000,000  27/10/2021  25/11/2021    24,000,000  03/11/2021  16,350,240  3.43  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      30,350,240  10,000,000    07/08/2019  06/09/2019  10,000,000    06/09/2019  40,350,240  8.47  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      20,350,240  10,000,000    09/05/2019  09/06/2019  10,000,000    15/05/2019  30,350,240  6.37  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      23,585,420            3,235,180  16/12/2016  20,350,240  4.27  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      19,986,500  2,000,000    12/05/2016  10/06/2016  2,000,000    06/06/2016  23,585,420  4.95  
HQC Trương Anh Tuấn Chồng  Nguyễn Thị Diệu Phương  Phó Chủ tịch HĐQT  9,986,500  10,000,000    15/12/2015  13/01/2016  10,000,000    05/01/2016  19,986,500  4.19  
HQC Trương Anh Tuấn Chồng  Nguyễn Thị Diệu Phương  Phó Chủ tịch HĐQT  5,470,000          1,000,000    18/08/2015  6,470,000  1.36 Thực hiện quyền mua 
HQC Trương Anh Tuấn Chồng  Nguyễn Thị Diệu Phương  Phó Chủ tịch HĐQT  3,470,000  2,000,000    02/07/2014  01/08/2014  2,000,000    17/07/2014  5,470,000  1.15  
HQC Trương Anh Tuấn Anh  Trương Đức Hiếu  Phó Tổng GĐ  470,000  5,000,000    30/05/2014  27/06/2014  3,000,000    27/06/2014  3,470,000  0.73  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      6,470,000    6,000,000  21/03/2014  18/04/2014    6,000,000  25/03/2014  470,000  0.10  
HQC Trương Anh Tuấn Chồng  Nguyễn Thị Diệu Phương  Phó Chủ tịch HĐQT  16,470,000    10,000,000  27/11/2013  26/12/2013    10,000,000  29/11/2013    0.00  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      11,950,000            2,800,000  07/12/2011  9,150,000  1.92  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      12,110,000    3,000,000  17/11/2011  17/01/2012    2,800,000  17/01/2012  9,150,000  1.92  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      16,610,000    4,500,000  09/09/2011  09/11/2011    4,500,000  27/09/2011  12,110,000  2.54  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      20,610,000    4,000,000  12/07/2011  12/09/2011    4,000,000  26/07/2011  16,610,000  3.49  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.