TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HQC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 48,700  190,417,000  3.91 (-2.25 %)    95,400  373,014,000  46,700  182,597,000  230,880,793   
05/07/2022 -500  -2,010,000  4.02 (-1.95 %)    100  402,000  600  2,412,000  230,929,493  0.55% 
04/07/2022 27,600  112,992,000  4.12 (3.00 %)    27,600  112,992,000  230,825,993  0.57% 
01/07/2022 51,300  203,661,000  3.97 (1.79 %)    52,700  209,219,000  1,400  5,558,000  230,825,993  0.57% 
30/06/2022 -103,700  -400,282,000  3.86 (-8.10 %)    26,100  100,746,000  129,800  501,028,000  230,846,793  0.56% 
29/06/2022 -11,700  -50,927,000  4.15 (-3.49 %)    20,200  84,238,000  31,900  135,165,000  230,744,193  0.59% 
28/06/2022 -128,700  -549,549,000  4.27 (1.67 %)    128,700  549,549,000  230,690,993  0.60% 
27/06/2022 75,400  311,357,000  4.17 (4.25 %)    148,800  605,687,000  73,400  294,330,000  230,288,293  0.68% 
24/06/2022 -366,100  -1,475,383,000  4.03 (-1.71 %)    36,600  147,498,000  402,700  1,622,881,000  230,372,793  0.66% 
23/06/2022 -49,800  -202,188,000  4.06 (4.10 %)    14,500  58,870,000  64,300  261,058,000  230,409,393  0.66% 
22/06/2022 236,000  915,680,000  3.88 (7.78 %)    236,000  915,680,000  230,423,893  0.65% 
21/06/2022 443,200  1,608,816,000  3.63 (-6.92 %)    443,200  1,608,816,000  230,446,693  0.65% 
20/06/2022 -128,700  -495,620,000  3.9 (-7.14 %)    84,500  337,240,000  213,200  832,860,000  230,776,893  0.58% 
17/06/2022 -67,400  -282,406,000  4.19 (-6.89 %)    45,600  191,064,000  113,000  473,470,000  230,849,393  0.56% 
16/06/2022 -8,700  -39,150,000  4.5 (-6.25 %)    3,300  14,850,000  12,000  54,000,000  230,894,993  0.55% 
15/06/2022 7,000  33,250,000  4.75 (-6.86 %)    7,000  33,250,000  230,898,293  0.55% 
14/06/2022 117,200  597,720,000  5.1 (-1.92 %)    117,200  597,720,000  230,685,493  0.60% 
13/06/2022 -219,800  -1,142,960,000  5.2 (-7.14 %)    219,800  1,142,960,000  230,786,793  0.58% 
10/06/2022 -2,400  -13,416,000  5.59 (-5.25 %)    13,500  75,465,000  15,900  88,881,000  230,507,193  0.64% 
09/06/2022 -277,600  -1,626,736,000  5.86 (-0.68 %)    2,000  11,720,000  279,600  1,638,456,000  230,508,093  0.63% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.