MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HID - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HID Trần Bắc Mỹ Thành viên BKS      4,000,000    17/07/2022  14/08/2022  4,000,000    17/07/2022  4,000,000  5.21  
HID Vũ Thị Bích Liên               4,000,000    17/07/2022  4,000,000  5.21  
HID Bùi Thị Xuyến Kế toán trưởng      4,000,000    17/07/2022  14/08/2022  4,000,000    17/07/2022  4,000,000  5.21  
HID Trần Bắc Mỹ Thành viên BKS      4,000,000    12/06/2022  10/07/2022      10/07/2022    0.00  
HID Bùi Thị Xuyến Kế toán trưởng      4,000,000    12/06/2022  10/07/2022      10/07/2022    0.00  
HID Nguyễn Cẩm Lê Con  Nguyễn Quang Huân  Chủ tịch HĐQT  300,000    300,000  03/03/2022  31/03/2022    300,000  06/03/2022    0.00  
HID Nguyễn Việt Dũng Thành viên HĐQT      529,276    515,000  21/11/2021  16/12/2021    515,000  16/12/2021  14,276  0.02  
HID Bùi Thị Xuyến Kế toán trưởng      463,500    463,500  16/11/2021  14/12/2021    463,500  21/11/2021    0.00  
HID Nguyễn Cẩm Lê Con  Nguyễn Quang Huân  Chủ tịch HĐQT  300,000        300,000    22/07/2021  300,000  0.39  
HID Nguyễn Việt Dũng Chánh văn phòng HĐQT      529,276  500,000    14/07/2021  12/08/2021      12/08/2021  529,276  0.69  
HID Nguyễn Quang Huân Chủ tịch HĐQT      16,264,872  4,200,000    10/03/2020  08/04/2020  4,200,000    07/04/2020  20,464,872  26.66  
HID Đoàn Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT      4,120,000    4,120,000  10/03/2020  08/04/2020    4,120,000  16/03/2020    0.00  
HID Đỗ Tiến Dũng       2,286,000              22/10/2018  57,048,657  74.32  
HID Nguyễn Việt Dũng Phó Tổng GĐ      13,861  500,000    10/10/2018  10/10/2018  500,000    10/10/2018  513,861  0.67  
HID Nguyễn Đức Quyết NLQ  Trần Bắc Mỹ  Thành viên BKS  450  1,000,000    10/10/2018  10/10/2018  1,000,000    10/10/2018  1,000,450  1.30  
HID Lê Kim Anh Vợ  Nguyễn Quang Huân  Chủ tịch HĐQT  248,505          350,000    10/10/2018  598,505  0.78  
HID Bùi Thị Xuyến Kế toán trưởng      450,000    10/10/2018  10/10/2018  450,000    10/10/2018  450,000  0.59  
HID Nguyễn Thị Thu Hiền Công bố thông tin              50,000    10/10/2018  50,002  0.07  
HID Đoàn Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT      4,000,000    10/10/2018  10/10/2018  4,000,000    10/10/2018  4,000,000  5.21  
HID Nguyễn Quang Huân Chủ tịch HĐQT      5,791,138  10,000,000    10/10/2018  10/10/2018  10,000,000    10/10/2018  10,000,000  13.03  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.