TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HHV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 31,300  347,430,000  11.1 (-4.31 %)    47,200  523,920,000  15,900  176,490,000  128,866,075  0.80% 
05/07/2022 -41,100  -474,705,000  11.55 (-3.75 %)    41,100  474,705,000  128,897,375  0.79% 
04/07/2022 50,400  602,175,000  11.95 (3.02 %)    50,400  602,175,000  128,824,075   
01/07/2022 -47,400  -549,840,000  11.6 (-0.85 %)    3,300  38,280,000  50,700  588,120,000  128,824,075  0.82% 
30/06/2022 -57,100  -665,215,000  11.65 (-5.28 %)    15,900  185,235,000  73,000  850,450,000  128,801,275  0.83% 
29/06/2022 -26,100  -319,205,000  12.25 (-1.21 %)    26,100  319,205,000  128,713,675  0.86% 
28/06/2022 -42,600  -528,240,000  12.4 (2.48 %)    60,900  755,160,000  103,500  1,283,400,000  128,705,375  0.86% 
27/06/2022 41,800  499,905,000  12.1 (2.54 %)    50,100  598,620,000  8,300  98,715,000  128,664,975  0.88% 
24/06/2022 -101,300  -1,195,340,000  11.8 (0.85 %)    101,300  1,195,340,000  128,685,075  0.87% 
23/06/2022 -16,300  -190,710,000  11.7 (1.74 %)    13,700  160,290,000  30,000  351,000,000  128,683,875  0.87% 
22/06/2022 153,900  1,769,850,000  11.5 (6.48 %)    155,100  1,783,650,000  1,200  13,800,000  128,697,575  0.87% 
21/06/2022 126,700  1,362,025,000  10.75 (-5.70 %)    126,700  1,362,025,000  128,832,975  0.82% 
20/06/2022 12,900  153,450,000  11.35 (-6.97 %)    32,600  381,165,000  19,700  227,715,000  128,948,475  0.77% 
17/06/2022 40,700  496,540,000  12.2 (-6.87 %)    51,900  633,180,000  11,200  136,640,000  128,981,075  0.76% 
16/06/2022 1,100  14,410,000  13.1 (0.77 %)    1,100  14,410,000  129,022,975  0.75% 
15/06/2022 -1,900  -24,605,000  12.95 (-6.83 %)    8,100  104,895,000  10,000  129,500,000  129,018,675  0.75% 
14/06/2022 11,200  155,120,000  13.85 (-3.82 %)    16,600  229,910,000  5,400  74,790,000  128,974,375  0.76% 
13/06/2022 -31,500  -452,025,000  14.35 (-6.82 %)    20,900  299,915,000  52,400  751,940,000  128,944,775  0.78% 
10/06/2022 -45,900  -706,860,000  15.4 (-2.53 %)    300  4,620,000  46,200  711,480,000  128,956,375  0.77% 
09/06/2022 -7,500  -118,125,000  15.75 (0.32 %)    1,800  28,350,000  9,300  146,475,000  128,948,675  0.77% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.