TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HBC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/08/2022 21.45 (-0.23 %)    4,207  8,457,600  2,010   3,785  11,689,600  3,088   -3,232,000
18/08/2022 21.5 (-2.27 %)    3,954  7,037,000  1,780   3,429  10,984,600  3,203   -3,947,600
17/08/2022 22 (-1.79 %)    4,243  9,755,500  2,299   5,021  14,621,100  2,912   -4,865,600
16/08/2022 22.35 (3.47 %)    3,790  11,522,400  3,040   6,146  13,720,400  2,232   -2,198,000
15/08/2022 21.6 (-0.92 %)    4,770  11,954,800  2,506   3,745  12,308,300  3,287   -353,500
12/08/2022 21.8 (1.40 %)    4,239  10,994,300  2,594   3,350  11,387,800  3,399   -393,500
11/08/2022 21.45 (-2.94 %)    6,935  13,520,000  1,950   6,207  21,270,000  3,427   -7,750,000
10/08/2022 22.1 (2.31 %)    4,241  13,394,300  3,158   6,407  15,474,900  2,415   -2,080,600
09/08/2022 21.55 (1.17 %)    4,927  11,382,800  2,310   5,270  14,047,200  2,666   -2,664,400
08/08/2022 21.25 (-0.70 %)    4,574  7,446,900  1,628   3,262  8,952,400  2,744   -1,505,500
05/08/2022 21.35 (0.71 %)    4,144  8,662,700  2,090   3,562  10,144,900  2,848   -1,482,200
04/08/2022 21.2 (-0.47 %)    6,328  13,079,400  2,067   5,637  16,718,400  2,966   -3,639,000
03/08/2022 21.3 (0.47 %)    5,114  10,830,500  2,118   3,637  9,340,700  2,568   1,489,800
02/08/2022 21.15 (-1.17 %)    7,161  13,213,500  1,845   5,050  14,510,900  2,873   -1,297,400
01/08/2022 21.4 (4.90 %)    6,152  18,898,100  3,072   6,627  16,565,500  2,500   2,332,600
29/07/2022 20.35 (-1.21 %)    4,633  8,963,000  1,935   3,328  9,786,200  2,941   -823,200
28/07/2022 20.55 (-0.24 %)    4,633  10,892,000  2,351   4,976  14,476,000  2,909   -3,584,000
27/07/2022 20.55 (0.74 %)    3,411  8,163,300  2,393   2,800  7,402,900  2,644   760,400
26/07/2022 20.4 (0.00 %)    3,449  8,094,100  2,347   4,275  11,737,100  2,746   -3,643,000
25/07/2022 20.4 (3.03 %)    4,241  9,560,800  2,254   3,535  9,775,800  2,765   -215,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.