TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GTS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GTS Đặng Quốc Tuấn       4,309,519          985,681    13/11/2019  5,295,200  18.58  
GTS CTCP Đầu tư Xây dựng B.M.T       1,984,131          1,984,131    13/11/2019  3,968,262  13.92  
GTS Lâm Tân Kiệt Thành viên HĐQT      2,275,230  834,000    12/11/2019  06/12/2019  832,083    13/11/2019  3,107,313  10.90  
GTS CTCP Đầu tư Xây dựng B.M.T       3,231,631            1,247,500  09/08/2019  1,984,131  6.96  
GTS Lâm Tấn Kiệt       1,027,730          1,247,500    08/08/2019  2,275,230  7.98  
GTS CTCP Đầu tư Xây dựng B.M.T       4,894,964            1,663,333  08/08/2019  3,231,631  11.34  
GTS Đặng Quốc Tuấn       3,602,019          1,247,500    08/08/2019  4,309,519  15.12  
GTS CTCP Đầu tư Xây dựng B.M.T       7,806,964            2,912,000  15/05/2019  4,894,964  17.18  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.