MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GHC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GHC Châu Tiểu Phụng Phó Giám đốc      32,300    32,300  14/08/2022  12/09/2022      12/09/2022  32,300  0.07  
GHC Châu Tiểu Phụng Phó Giám đốc      62,300    62,300  11/04/2022  05/05/2022    30,000  05/05/2022  32,300  0.07  
GHC Châu Tiểu Phụng Phó Giám đốc      85,300    20,000  24/02/2022  23/03/2022    20,000  06/03/2022  65,300  0.14  
GHC Công ty cổ phần Điện Gia Lai       28,880,682    924,209  20/10/2021  21/10/2021    924,209  21/10/2021  29,804,891  62.53  
GHC Châu Tiểu Phụng Phó Giám đốc      90,000    45,000  22/06/2021  15/07/2021    16,000  15/07/2021  74,000  0.16  
GHC Nguyễn Đình Tuấn Chủ tịch HĐQT      20,000    10,000  19/12/2018  17/01/2019    10,000  17/01/2019  10,000  0.02  
GHC Phan Thanh Lạc Chồng  Nguyễn Thị Điều  Người được ủy quyền công bố thông tin  15,400    15,400  09/05/2018  07/06/2018    13,400  24/05/2018  2,000  0.00  
GHC Phan Thanh Lạc Chồng  Nguyễn Thị Điều  Người được ủy quyền công bố thông tin  20,000    20,000  06/04/2017  02/05/2017    4,600  02/05/2017  15,400  0.03  
GHC Công ty cổ phần Điện Gia Lai   Nguyễn Đình Tuấn  Chủ tịch HĐQT  10,719,364  1,500,000    28/12/2014  26/01/2015  1,200,000    26/01/2015  11,919,364  25.01  
GHC Công ty cổ phần Điện Gia Lai   Nguyễn Đình Tuấn  Chủ tịch HĐQT  12,006,464    2,000,000  14/12/2014  30/12/2014    1,287,100  17/12/2014  10,719,364  22.49  
GHC Trần Minh Đức Kế toán trưởng      26,600    26,600  04/08/2014  02/09/2014    26,600  21/08/2014    0.00  
GHC Vũ Thị Kiều Vân Thành viên BKS      1,900    1,900  06/03/2014  02/04/2014    1,900  10/03/2014    0.00  
GHC Vũ Thị Kiều Vân Thành viên BKS              1,900    17/11/2013  1,900  0.00  
GHC Hồ Thị Ngọc Ánh vợ  Tân Xuân Hiến  Chủ tịch HĐQT  100,000    29/07/2013  25/08/2013  50,010    25/08/2013  50,010  0.10  
GHC Tân Xuân Hiến Chủ tịch HĐQT      50,000    29/07/2013  27/08/2013  50,000    01/08/2013  50,000  0.10  
GHC Công ty cổ phần Điện Gia Lai   Tân Xuân Hiến  Chủ tịch HĐQT  5,261,744  300,000    02/12/2012  27/12/2012  87,000    27/12/2012  5,348,744  11.22  
GHC Công ty cổ phần Điện Gia Lai   Tân Xuân Hiến  Chủ tịch HĐQT  5,221,700  978,300    08/05/2012  05/07/2012  40,044    08/07/2012  5,261,744  11.04  
GHC CTCP Điện Gia Lai       5,221,700  578,300    08/02/2012  05/04/2012      05/04/2012  5,221,700  10.96  
GHC CTCP Điện Gia Lai   Tân Xuân Hiến  Chủ tịch HĐQT  5,221,700  578,300    03/01/2012  02/02/2012      02/02/2012  5,221,700  10.96  
GHC CTCP Điện Gia Lai       5,099,000  701,000    26/10/2011  25/12/2011  122,700    25/12/2011  5,221,700  10.96  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.