MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FUEDCMID - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FUEDCMID Qũy hưu trí bổ sung tự nguyện Phúc An       680,000    01/06/2023  30/06/2023          0.00  
FUEDCMID Qũy hưu trí bổ sung tự nguyện Vĩnh An       450,000    01/06/2023  30/06/2023          0.00  
FUEDCMID Qũy hưu trí bổ sung tự nguyện Thịnh An       820,000    01/06/2023  30/06/2023          0.00  
FUEDCMID Dragon Capital Vietnam Growth Fund Ltd       6,600,000  2,800,000    09/11/2022  08/12/2022  300,000    08/12/2022  6,900,000  115.00  
FUEDCMID Dragon Capital Vietnam Growth Fund Ltd       4,700,000  1,900,000    18/10/2022  16/11/2022  1,900,000    04/11/2022  6,600,000  110.00  
FUEDCMID Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       1,100,000    1,000,000  30/09/2022  05/10/2022    1,000,000  30/09/2022  100,000  1.67  
FUEDCMID Dragon Capital Vietnam Growth Fund Ltd       1,600,000  3,100,000    30/09/2022  28/10/2022  3,100,000    04/10/2022  4,700,000  78.33  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.