TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FT1 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 51.2 (-1.54 %)    3,465,627   
15/08/2022 100  5,210,000  51.6 (0.98 %)    100  5,210,000  3,465,627  0.05% 
12/08/2022 51.5 (9.11 %)    3,465,727  0.05% 
11/08/2022 400  19,160,000  47 (0.64 %)    400  19,160,000  3,465,727  0.05% 
10/08/2022 46.1 (0.22 %)    3,466,127  0.04% 
09/08/2022 47 (5.86 %)    3,466,127  0.04% 
08/08/2022 44.5 (1.60 %)    3,466,127  0.04% 
05/08/2022 43.8 (0.00 %)    3,466,127  0.04% 
04/08/2022 43.8 (-0.45 %)    3,466,127  0.04% 
03/08/2022 44 (0.23 %)    3,466,127  0.04% 
02/08/2022 44 (3.29 %)    3,466,127  0.04% 
01/08/2022 43.5 (1.16 %)    3,466,127  0.04% 
29/07/2022 43 (2.38 %)    3,466,127  0.04% 
28/07/2022 42 (0.00 %)    3,466,127  0.04% 
27/07/2022 42 (0.00 %)    3,466,127  0.04% 
26/07/2022 42 (0.00 %)    3,466,127  0.04% 
25/07/2022 42 (0.00 %)    3,466,127  0.04% 
22/07/2022 42 (0.00 %)    3,466,127  0.04% 
21/07/2022 42 (0.00 %)    3,466,127  0.04% 
20/07/2022 42 (0.00 %)    3,466,127  0.04% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.