MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FIR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
29/05/2023 -2,200  -89,100,000  40.5 (0.00 %)    2,200  89,100,000  26,443,704  0.61% 
26/05/2023 -4,900  -198,450,000  40.5 (0.25 %)    4,900  198,450,000  26,438,304  0.62% 
25/05/2023 -5,400  -218,160,000  40.4 (-1.70 %)    5,400  218,160,000  26,438,304  0.62% 
24/05/2023 1,000  41,085,000  41.1 (0.49 %)    1,000  41,085,000  26,436,804   
23/05/2023 40.9 (-0.24 %)    26,437,804   
22/05/2023 -600  -24,840,000  41 (-0.97 %)    600  24,840,000  26,437,804  0.62% 
19/05/2023 -900  -36,900,000  41.4 (2.22 %)    900  36,900,000  26,428,904  0.64% 
18/05/2023 -8,900  -360,450,000  40.5 (2.02 %)    8,900  360,450,000  26,437,704   
17/05/2023 -16,200  -652,575,000  39.7 (-2.22 %)    16,200  652,575,000  26,428,804   
16/05/2023 -12,000  -485,265,000  40.6 (-0.98 %)    12,000  485,265,000  26,412,604   
15/05/2023 -14,800  -611,070,000  41 (-3.07 %)    14,800  611,070,000  26,400,604   
12/05/2023 42.3 (-0.24 %)    26,385,804  0.72% 
11/05/2023 -100  -4,265,000  42.4 (0.71 %)    100  4,265,000  26,385,704  0.72% 
10/05/2023 1,800  75,580,000  42.1 (0.72 %)    1,900  79,790,000  100  4,210,000  26,384,604   
09/05/2023 3,100  129,700,000  41.8 (0.48 %)    3,100  129,700,000  26,386,404  0.71% 
08/05/2023 -1,200  -49,440,000  41.6 (0.97 %)    1,200  49,440,000  26,364,704  0.76% 
05/05/2023 -24,800  -1,026,120,000  41.2 (-1.90 %)    24,800  1,026,120,000  26,341,204  0.80% 
04/05/2023 -23,500  -991,790,000  42 (-0.94 %)    23,500  991,790,000  26,328,804   
28/04/2023 -2,700  -113,980,000  42.4 (1.44 %)    2,700  113,980,000  26,302,604   
27/04/2023 -9,700  -402,465,000  41.8 (1.21 %)    9,700  402,465,000  26,299,904   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.