MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FIR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
25/05/2023 40.4 (-1.70 %)    120  211,500  1,763   110  327,700  2,979   -116,200
24/05/2023 41.1 (0.49 %)    68  251,200  3,694   80  224,900  2,811   26,300
23/05/2023 40.9 (-0.24 %)    97  243,200  2,507   101  255,500  2,530   -12,300
22/05/2023 41 (-0.97 %)    110  251,000  2,282   138  338,600  2,454   -87,600
19/05/2023 41.4 (2.22 %)    120  528,100  4,401   140  441,600  3,154   86,500
18/05/2023 40.5 (2.02 %)    112  260,600  2,327   114  286,700  2,515   -26,100
17/05/2023 39.7 (-2.22 %)    162  282,900  1,746   132  346,900  2,628   -64,000
16/05/2023 40.6 (-0.98 %)    168  321,300  1,913   122  270,400  2,216   50,900
15/05/2023 41 (-3.07 %)    166  241,900  1,457   113  285,100  2,523   -43,200
12/05/2023 42.3 (-0.24 %)    85  225,900  2,658   96  265,600  2,767   -39,700
11/05/2023 42.4 (0.71 %)    117  548,500  4,688   134  489,700  3,654   58,800
10/05/2023 42.1 (0.72 %)    114  338,500  2,969   107  255,200  2,385   83,300
09/05/2023 41.8 (0.48 %)    141  339,000  2,404   111  281,900  2,540   57,100
08/05/2023 41.6 (0.97 %)    152  359,400  2,364   115  265,800  2,311   93,600
05/05/2023 41.2 (-1.90 %)    124  274,600  2,215   133  334,200  2,513   -59,600
04/05/2023 42 (-0.94 %)    102  178,600  1,751   215  244,500  1,137   -65,900
28/04/2023 42.4 (1.44 %)    NaN   NaN   0
27/04/2023 41.8 (1.21 %)    169  327,500  1,938   135  294,700  2,183   32,800
26/04/2023 41.3 (-0.72 %)    NaN   NaN   0
25/04/2023 41.6 (-1.42 %)    131  252,600  1,928   159  337,500  2,123   -84,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.