MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FIR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/05/2023 40.50  40.50  0.00 (0.00 %)    152,700  6,163,000,000  40.20  40.50  40.10 
26/05/2023 40.50  40.50  0.10 (0.25 %)    188,200  7,640,000,000  40.60  40.80  40.40 
25/05/2023 40.40  40.40  -0.70 (-1.70 %)    176,300  7,200,000,000  41.00  41.30  40.40 
24/05/2023 41.10  41.10  0.20 (0.49 %)    187,900  7,715,000,000  41.00  41.20  40.90 
23/05/2023 40.90  40.90  -0.10 (-0.24 %)    199,700  8,161,000,000  200,000  8,000,000,000  40.80  41.00  40.70 
22/05/2023 41.00  41.00  -0.40 (-0.97 %)    213,400  8,854,000,000  41.40  41.80  41.00 
19/05/2023 41.40  41.40  0.90 (2.22 %)    371,500  15,206,000,000  40.60  41.40  40.60 
18/05/2023 40.50  40.50  0.80 (2.02 %)    209,800  8,440,000,000  160,000  6,080,000,000  40.00  40.50  39.90 
17/05/2023 39.70  39.70  -0.90 (-2.22 %)    245,900  9,900,000,000  100,000  3,800,000,000  40.60  40.60  39.70 
16/05/2023 40.60  40.60  -0.40 (-0.98 %)    222,800  9,013,000,000  40.40  40.80  40.20 
15/05/2023 41.00  41.00  -1.30 (-3.07 %)    185,400  7,688,000,000  41.80  42.10  41.00 
12/05/2023 42.30  42.30  -0.10 (-0.24 %)    167,200  7,087,000,000  42.60  42.70  42.10 
11/05/2023 42.40  42.40  0.30 (0.71 %)    406,300  17,197,000,000  42.00  42.80  42.00 
10/05/2023 42.10  42.10  0.30 (0.72 %)    202,700  8,526,000,000  230,000  8,970,000,000  41.80  42.30  41.80 
09/05/2023 41.80  41.80  0.20 (0.48 %)    221,200  9,233,000,000  41.40  42.00  41.40 
08/05/2023 41.60  41.60  0.40 (0.97 %)    218,100  9,028,000,000  41.00  41.70  41.00 
05/05/2023 41.20  41.20  -0.80 (-1.90 %)    224,000  9,276,000,000  228,000  10,237,200,000  41.50  41.70  41.20 
04/05/2023 42.00  42.00  -0.40 (-0.94 %)    149,100  6,312,000,000  38,000  1,723,300,000  42.30  42.70  41.90 
28/04/2023 42.40  42.40  0.60 (1.44 %)    248,200  10,468,000,000  687,000  27,357,300,000  41.80  42.70  41.80 
27/04/2023 41.80  41.80  0.50 (1.21 %)    220,100  9,155,000,000  32,000  1,412,800,000  41.30  42.00  41.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.