MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK EIB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
08/02/2023 24.45  24.45  -0.55 (-2.20 %)    1,732,700  42,670,000,000  5,832,500  150,357,500,000  25.05  25.30  24.45 
07/02/2023 25.00  25.00  -0.80 (-3.10 %)    1,582,400  40,135,000,000  6,657,600  167,465,856,000  25.90  26.00  25.00 
06/02/2023 25.80  25.80  0.50 (1.98 %)    772,100  19,864,000,000  5,000,000  130,000,000,000  25.90  25.90  25.50 
03/02/2023 25.30  25.30  0.00 (0.00 %)    1,576,100  40,199,000,000  9,198,000  233,349,900,000  25.50  25.90  25.30 
02/02/2023 25.30  25.30  -0.40 (-1.56 %)    1,000,700  25,427,000,000  1,269,000  30,392,550,000  25.60  25.90  25.25 
01/02/2023 25.70  25.70  -0.30 (-1.15 %)    1,976,000  51,253,000,000  424,000  11,024,000,000  26.10  26.50  25.55 
31/01/2023 26.00  26.00  0.00 (0.00 %)    1,821,100  47,267,000,000  840,000  22,260,000,000  26.25  26.25  25.70 
30/01/2023 26.00  26.00  -1.00 (-3.70 %)    1,585,800  41,656,000,000  6,033,000  157,138,000,000  26.95  26.95  25.80 
27/01/2023 26.95  26.95  -0.15 (-0.55 %)    914,900  24,806,000,000  5,860,000  152,960,000,000  27.20  27.40  26.95 
19/01/2023 27.10  27.10  0.40 (1.50 %)    3,340,100  89,540,000,000  10,548,000  284,796,000,000  26.25  27.60  26.25 
18/01/2023 26.70  26.70  -0.10 (-0.37 %)    1,639,500  43,639,000,000  384,000  10,272,000,000  26.70  27.00  26.25 
17/01/2023 26.75  26.75  -0.05 (-0.19 %)    4,479,400  119,663,000,000  30,000  747,000,000  26.80  27.00  26.50 
16/01/2023 26.75  26.75  0.95 (3.68 %)    3,576,600  95,386,000,000  25.80  27.05  25.75 
13/01/2023 25.75  25.75  0.75 (3.00 %)    2,974,800  76,015,000,000  134,148,207  3,421,445,778,500  25.15  25.90  24.90 
12/01/2023 25.00  25.00  -1.20 (-4.58 %)    5,172,400  131,851,000,000  1,600,000  39,370,000,000  26.40  26.70  24.90 
11/01/2023 26.20  26.20  -1.90 (-6.76 %)    5,128,200  138,390,000,000  84,200  2,273,400,000  28.10  28.50  26.20 
10/01/2023 28.10  28.10  -0.70 (-2.43 %)    1,644,000  46,589,000,000  22,326,200  607,605,400,000  29.35  29.35  28.10 
09/01/2023 28.80  28.80  0.70 (2.49 %)    2,769,600  80,253,000,000  16,502,700  455,746,700,000  28.50  29.60  28.50 
06/01/2023 28.10  28.10  0.50 (1.81 %)    2,387,600  66,514,000,000  11,230,000  308,344,000,000  27.80  28.30  27.40 
05/01/2023 27.60  27.60  0.40 (1.47 %)    954,100  26,117,000,000  6,115,200  162,675,200,000  27.15  27.75  27.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.