MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DXG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 12.35 (1.65 %)    6,904  41,093,100  5,952   8,622  38,225,100  4,433   2,868,000
27/03/2023 12.15 (2.53 %)    5,928  26,350,800  4,445   6,288  28,433,800  4,522   -2,083,000
24/03/2023 11.85 (0.85 %)    7,563  39,264,200  5,192   9,108  39,938,100  4,385   -673,900
23/03/2023 11.75 (2.17 %)    5,146  25,978,300  5,048   4,221  21,487,500  5,091   4,490,800
22/03/2023 11.5 (-0.43 %)    4,468  24,150,100  5,405   8,441  33,924,200  4,019   -9,774,100
21/03/2023 11.55 (4.05 %)    5,838  34,204,900  5,859   5,956  29,182,400  4,900   5,022,500
20/03/2023 11.1 (-5.13 %)    7,280  27,495,700  3,777   5,051  37,291,700  7,383   -9,796,000
17/03/2023 11.7 (2.18 %)    5,650  31,453,400  5,567   7,375  39,647,600  5,376   -8,194,200
16/03/2023 11.4 (0.44 %)    9,907  48,819,600  4,928   10,028  48,229,900  4,810   589,700
15/03/2023 11.35 (6.57 %)    4,067  29,074,800  7,149   3,641  15,613,900  4,288   13,460,900
14/03/2023 10.65 (-4.91 %)    8,757  35,338,700  4,035   5,811  31,916,000  5,492   3,422,700
13/03/2023 11.2 (-0.88 %)    4,285  23,912,900  5,581   6,542  30,395,600  4,646   -6,482,700
10/03/2023 11.25 (0.45 %)    7,327  36,006,700  4,914   6,216  30,555,600  4,916   5,451,100
09/03/2023 11.2 (0.00 %)    5,128  25,190,600  4,912   6,283  29,352,200  4,672   -4,161,600
08/03/2023 11.2 (6.67 %)    8,702  44,713,200  5,138   7,448  37,216,600  4,997   7,496,600
07/03/2023 10.5 (-2.78 %)    5,513  20,500,100  3,719   5,792  28,812,600  4,975   -8,312,500
06/03/2023 10.8 (6.93 %)    3,509  32,701,800  9,319   3,642  16,758,100  4,601   15,943,700
03/03/2023 10.1 (-0.98 %)    6,977  23,339,000  3,345   4,908  20,570,700  4,191   2,768,300
02/03/2023 10.15 (-1.46 %)    6,149  17,150,600  2,789   3,266  17,382,000  5,322   -231,400
01/03/2023 10.3 (3.00 %)    7,177  25,266,500  3,520   3,607  19,137,600  5,306   6,128,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.